skip to Main Content

Principe akkoord voor een nieuw CAO 2011-2013 voor transavia.com grondmedewerkers.

Beste NVLT leden bij transavia, Op 4 april j.l hebben de bonden voor het laatst CAO onderhandelingen gevoerd met transavia over een nieuw CAO. In een marathon overleg van 09.00…

Lees meer

Aan onze leden bij Martinair

Op 23 januari heeft de NVLT schriftelijk een aanvraag gedaan om bij Martinair erkenning te krijgen als CAO partij. Deze aanvraag heeft geleid tot een verkennend gesprek op 3 april…

Lees meer

Eindrapport enquête meldingsbereidheid voorvallen burgerluchtvaart 2011

Eindrapport enquête meldingsbereidheid voorvallen burgerluchtvaart 2011. Enquête onder het Nederlandse luchtvaartpersoneel naar de meldingsbereidheid van voorvallen in de burgerluchtvaart.

Lees meer

Vervolg CAO onderhandelingen bij KLM start nog niet!

In december 2011 is door de KLM en de NVLT een tussenstand bereikt in de CAO onderhandelingen. Die onderhandelingen moeten leiden tot een nieuwe CAO 2011. De CAO 2010-2011 liep…

Lees meer

NIEUWSBRIEF APRIL 2012

Uitkomsten Algemene Ledenvergaderingen Op 14 en 21 maart 2012 heeft het bestuur een aantal wijzigingsbesluiten aan de leden voorgelegd. Op de onderwerpen statutenwijziging, Wijziging huishoudelijk reglement, contributie en voortzetting aansluiting…

Lees meer

21 maart; ledenvergadering deel twee

Op 14 maart hebben we niet het vereiste aantal leden in de vergadering gehad om de voorgestelde statutenwijziging te kunnen formaliseren. Daarvoor hadden we driekwart van de leden in de…

Lees meer
Back To Top
Zoeken