Skip to content

Martinair weer op de rem!

Aan onze leden bij Martinair Na een tweede poging om als cao partij erkent te worden bij Martinair moeten we melden dat er wederom een afwijzing is ontvangen. Weer beschouwt…

Lees meer

Gewijzigde statuten en huishoudelijke reglementen:

Op de algemene ledenvergadering van 14 maart is door de leden ingestemd met een wijziging in het contributiebesluit voor de vereniging NVLT en verlaging van de bijdrage aan de Stichting…

Lees meer

Onderhandelingen KLM CAO zitten vast

Vandaag, 25 juni, hebben we met de KLM gesproken over hoe we nu verder moeten met de CAO. Zoals eerder gemeld wil de KLM een commitment van de bonden dat…

Lees meer

KLM CAO overleg opgeschort

Op 14 juni hebben we weer met de KLM gesproken over de CAO 2011. Nadat we de voorstellen van KLM hadden ontvangen hebben we die bestudeerd maar we waren op…

Lees meer

KLM CAO onderhandelingen gaan door……

HET ROER MOET OM! Zoals in onze nieuwsflits van mei vermeld zijn op 4 juni de CAO onderhandelingen met KLM hervat. In dit overleg heeft de KLM ons haar voorstellen…

Lees meer

KLM CAO onderhandelingen voortgezet

Na een winterstop zullen we op 4 juni de CAO onderhandelingen bij de KLM weer voortzetten. De afspraak dat we de maanden april en mei zouden benutten om uiterlijk 1…

Lees meer
Back To Top
Zoeken