Skip to content

NVLT in gesprek met KLM OR

De NVLT heeft als 'medeondertekenaar' van het vigerende CAO een verschil van mening met minstens een van de andere partijen (KLM) omtrent de toepassing van CAO Hoofdstuk XII Art.12.1 Disciplinaire…

Lees meer

Schriftelijke reactie tegen disciplinaire noodzakelijk

Ongeacht het al dan niet aanteken of uitstellen van een beroep tegen disciplinaire maatregelen (art. 12.2 ), is het van belang schriftelijk te reageren tegen de opgelegde maatregelen. De kern…

Lees meer

KLM schadeclaim

Tijdens het overleg tussen de KLM en de Bonden op 2 augustus j.l., heeft de NVLT er de KLM op geattendeerd dat de schadeclaim, mogelijk zou kunnen leiden tot een…

Lees meer

Benchmark Salarisberekening Grondwerktuigkundige (GWK)

Naar aanleiding van de diverse mediaberichten betreffende de hoogte van de GWK salarissen het volgende: De volgende bedragen komen uit de benchmark en zijn dus van toepassing op de z.g.…

Lees meer

KLM wenst invoering variabele beloning

Tijdens de diverse formele en informele gespreksrondes van de afgelopen maanden, heeft de KLM haar plannen voor de invoering van de z.g. TCP methode (Performance Management) kenbaar gemaakt. De NVLT…

Lees meer

Overleg met KLM opgeschort

Na langdurige onderhandelingen hebben de gezamenlijke bonden besloten het overleg met de KLM, betreffende de arbeidsvoorwaardelijke positie van de KLM technici, opgeschort. Vannacht om 02:30 uur zijn de onderhandelingen onderbroken…

Lees meer
Back To Top
Zoeken