Skip to content

Nieuwsflits Summary of Employment…

Aan onze leden bij KLM 25 februari 2011.

Eerder deze maand hebben alle CS en hun leidinggevenden een brief van KLM ontvangen met de opdracht hun arbeidsverleden te controleren en eventueel te corrigeren of aan te vullen. Deze gegevens zijn nodig om de FAA inzicht te geven in de ervaring van de technici die potentieel aan US geregistreerde vliegtuigen werken.
KLM is hier voorbij gegaan aan dat wat er in de wet persoonsgegevens wordt gezegd. De NVLT heeft zich hier over laten informeren en naar het schijnt vallen de gevraagde persoonsgegevens onder de wet bescherming persoonsgegevens. De door KLM gevraagde informatie mag dus niet zomaar aan de FAA worden overhandigd of door de FAA worden ingezien.
Wij hebben de KLM hierover geïnformeerd en wachten op een reactie. Ook hebben we verzocht het doorgeven/inzien op te schorten tot er duidelijkheid is over de zaak. Dit betekent niet dat jullie niet mogen meewerken aan het actueel maken van de gegevens en de gevraagde informatie kan dus gewoon aan KLM worden toegestuurd. Wij wachten op een reactie van de KLM en zullen jullie verder informeren.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.

Back To Top
Zoeken