Skip to content

Nieuwsflits inzake part-66 toeslag 10 mei 2011…

Aan onze leden bij KLM 11 mei 2011

Na een lange periode van beraadslagen is er dan eindelijk weer wat te melden over de Part-66 toeslag. Een gevoeliger onderwerp dan deze toeslag hebben we nog niet onder handen gehad en we zijn dan ook blij dat we kunnen melden dat we een resultaat hebben ten aanzien van de Part-66 toeslag. Na de tumultueus verlopen ledenvergaderingen op 16 maart was het bestuur gedwongen met een ander voorstel te komen dan wel de voorliggende voorstellen van KLM te laten wijzigen. Wij hebben gekozen voor het eerste. In de vergaderingen (en daarna) is ons gebleken dat het voorstel om 2 dagen in te leveren voor klassikale CT training het grote probleem was. De toeslag die dat opleverde kon die bezwaren niet wegnemen ondanks dat die toeslag weer kon worden omgezet in vrije tijd.

Het bestuur en Arbeidsvoorwaardencommissie (AVC) hebben daarop besloten het 2 dagen voorstel uit de voorstellen te verwijderen maar de tegenwaarde boven water te willen houden. Dit moest dan toch weer gebeuren binnen de kaders van de CAO afspraken van 2010 n.l. financiering uit de eigen groep en niet uit productiviteits en/of efficiency verbetering.
In de eerdere onderhandelingen lag er een voorstel om de OJT en praktijktraining op een ander wijze invulling te geven. OJT en PT zouden tijdens de reguliere diensten kunnen worden uitgevoerd onder begeleiding van OJT assessors en GWK deelinstructeurs. Dit plan verdween van tafel omdat niet zeker was dat daar een wettelijke basis voor was. Onderzoek heeft uitgewezen dat die basis er wel is.

Op 10 mei hebben wij voorgesteld; De OJT (praktijktraining eerste bevoegdheid) van 80 dagen wordt tijdens de reguliere werkzaamheden voltooid. Voor de PT van 10 dagen hebben wij hetzelfde voorgesteld. Het effect hiervan is dat de OJT en PT over een langere periode worden uitgevoerd zodat voltooiing iets wordt doorgeschoven. Een ander effect is dat de promotie data (T29-T30-T31) na het voltooien van de OJT en het bijschrijven op de AML en autorisatie ook verschuiven. Door deze verschuiving zullen de EAP-145 vergoeding en loonsverhogingen later ingaan dan in de huidige situatie. Het hiermee vrijkomende kapitaal bedraagt € 223.000,00 en benaderd, omgerekend naar de aantallen Certifying Staff, de waarde van 2 daglonen. Een voordeel is ook dat de OJT en PT in de eigen diensten en met eigen collega’s kunnen worden voltooid. De OJT assessors en GWK/deelinstructeurs kunnen daarmee ook binnen de eigen ploeg een grotere rol spelen. De OJT en PT kunnen in eigen tempo worden voltooid en de uit te voeren taken zoals die in het OJT en PT boek staan zijn meer zinvol dan in de huidige situatie.

In het overleg tussen bonden en KLM is overeengekomen deze voorstellen aan de leden voor te leggen. Wij hopen dan ook dat het resultaat van deze onderhandelingen kan worden omgezet in een akkoord.

Wij hopen hiermee een resultaat te hebben bereikt waarmee we in ieder geval de zomer door kunnen komen. We zullen dan draad weer oppakken in de CAO 2011 en daarin voorstellen doen die de Part- 66 toeslag verder moeten uitbreiden zonder de beperkingen van de afspraken uit 2010. Het bestuur wil het resultaat aan de leden voorleggen in een ledenvergadering. Deze zal na 15 mei worden gehouden en de leden zullen daartoe op korte termijn een uitnodiging toegestuurd krijgen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Back To Top
Zoeken