Skip to content

Nieuwsflits Part-66 toeslag…

Aan onze leden bij KLM 10 februari 2011.

Vandaag hebben we met de KLM en werknemersorganisaties gesproken over de invulling van de CAO afspraak die moet leiden tot een Part-66 toeslag voor Certifying Staff. In deze gesprekken zijn we niet tot een resultaat gekomen. We hebben afgesproken het overleg op een later, nader te bepalen tijdstip voort te zetten. Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.

Back To Top
Zoeken