Skip to content

NVLT actiecomité ingericht.

Beste Leden.

Dinsdag ochtend 10-09-2019 is het NVLT actiecomité bij elkaar geweest om eventuele acties n.a.v de uitkomst na het CAO overleg bij KLM in gang te zetten. Op de vergadering van 4 september waar de NVLT de actiebereidheid peilde bleek de actiebereidheid groot en was een actiecomité snel gevormd!

Er zijn uit de vergadering van het actiecomité een aantal punten gekomen die op dit moment uitgewerkt worden en wanneer nodig staan wij in stelling!

De NVLT gaat er vooralsnog wel vanuit dat er uit de onderhandelingen met KLM een goed resultaat komt waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Actiecomité NVLT.

Bestuur NVLT.

Back To Top
Zoeken