Skip to content

NVLT delegatie verlaat KLM cao overleg!

Beste KLM leden,

Wij zijn uit het cao overleg gestapt met het volgende statement…….

“Gezien de ILO-uitspraak starten wij het cao-proces zonder dat wij ons nog gehouden voelen aan de, onder dreiging van faillissement overeengekomen commitment clausule ten aanzien van de voortzetting van de door de overheid opgelegde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.

Deze voortzetting is op dit moment een gespreksonderwerp bij het cao-overleg in het vlieger domein. KLM heeft aangegeven dat bij eventuele wijzigingen met betrekking tot de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage er sprake zal zijn van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ bij alle domeinen. Zoals eerder aangegeven is daarom duidelijkheid over de status van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage voor de vliegers, voor de NVLT een randvoorwaarde om te kunnen starten met inhoudelijk cao-overleg voor grond.

Deze duidelijkheid is vanochtend in het multi woordvoerdersoverleg niet door KLM gegeven.

Naar onze mening is cao-overleg voeren met de enorme olifant van de bijdrage in de kamer een farce. Ons inziens wordt dit een gesprek om de vakbonden die oproepen tot een nieuwe grond cao voor de zomer ‘te pappen en nat te houden’.

Wij zullen daarom het overleg voor nu verlaten en onze leden informeren over de nu ontstane situatie.”

Wij zullen snel een leden overleg plannen om te toetsen of jullie ons steunen in deze strategie

Het Bestuur,

Back To Top
Zoeken