Skip to content

NVLT en IPB

Beste Leden,

De afgelopen periode is er veel te doen over de IPB regeling. De NVLT kent uiteraard de discussies die er zijn over de werking van de regeling. We hebben hier in vele (cao-)overleggen met KLM ook al aandacht voor gevraagd.

Bij de laatste cao heeft de NVLT namens de leden voorgesteld om een onderzoek te doen naar “een onderling rechtvaardigere en inclusievere IPB-regeling.”

We roepen KLM en de collega vakbonden op om samen met elkaar overleg te voeren over de IPB-regeling en te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Het is wat ons betreft te vroeg om vooruit te lopen op de resultaten van dat overleg.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Back To Top
Zoeken