Skip to content

NVLT informatie m.b.t. situatie KLM groep, 19 januari 2022
Beste leden
Het zal jullie van uit de media niet ontgaan zijn dat KLM CEO Pieter Elbers “in goed overleg” zijn 3e termijn niet laat verlengen!
Dat betekent dat Pieter Elbers de KLM-groep in maart 2023 op z’n laatste zal kunnen verlaten. In de media heb ik al aangegeven dat het op z’n zachts gezegd een vreemde zaak is dat een CEO die de afgelopen jaren heeft bewezen dat de KLM-groep uitermate goed heeft gepresteerd en door velen gerespecteerd wordt vertrekt. Zie download link voor uitleg.

Back To Top
Zoeken