Skip to content

NVLT laat UOV los.

Inmiddels is bekend dat de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) in haar ledenraad heeft besloten dat vakbond De Unie per 1 januari 2014 weer mag worden toegelaten tot de UOV. Ook is besloten dat de UOV zal toetreden tot een federatie die zal bestaan uit een deel van de vakbonden van het CNV en de UOV.
Daarmee zal op 31 december een eind komen aan het lidmaatschap van de MHP waardoor de voor de NVLT van belang zijnde doorschakeling naar andere luchtvaart gerelateerde vakbonden tot een einde komt.
Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft het bestuur van de NVLT besloten het lidmaatschap van de UOV op te zeggen. Daarmee komt er op 1 juli 2014 een eind aan een verder prettige samenwerking. Het bestuur beraad zich op dit moment over aansluiting bij de MHP. De MHP gaat vanaf nu door het leven als Vakorganisatie Voor Professionals.
Voor onze leden bij CHC in Den Helder zal e.e.a. geen gevolgen hebben. De Unie zal hun belangen ook in de toekomst behartigen zoals zij dat in het afgelopen jaar zo voortreffelijk heeft gedaan. Over de belangenbehartiging na 1 juli 2014 bij transavia.com en Martinair moet het bestuur nog een beslissing nemen. Bij deze maatschappijen huren wij op dit moment immers een onderhandelaar in van het UOV. Bij de KLM zetten wij onze eigen belangenbehartigers in zodat er daar geen effecten te verwachten zijn. Als er meer te melden is over de koers die wij gaan varen zullen we de leden verder informeren

Ron Scherft.

Back To Top
Zoeken