Skip to content

NVLT legt principe akkoord positief aan leden voor

Geachte leden en collega’s,

KLM en vakbonden hebben 18 maart 2020 een principe-akkoord afgesproken.

Voordat wij verder op dit akkoord in gaan, willen wij als NVLT-bestuur en kaderleden onze uitgangspunten voorleggen.

Dit vinden wij momenteel de belangrijkste uitgangspunten:

 • Dat naast de KLM ook Transavia , RJC en CHC deze crisis overleven en dat iedereen die vandaag in dienst is ook in dienst blijft;
 • Dat de bedrijven cash hebben om o.a. salarissen uit te betalen en brandstof te kopen;
 • Dat we tijdens deze crisis proberen te voorkomen dat collega’s ziek worden;
 • Dat we een inkomen behouden;
 • Dat de maatregelen die genomen worden, en nog gaan worden, eerlijk verdeeld worden over alle collega’s;
 • Dat onze leden en collega’s zich flexibel opstellen tijdens de crisis.

De door het kabinet genomen Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is goed nieuws voor alle werknemers. De details van deze regeling worden op dit moment nog uitgewerkt. Er zijn nog veel vragen die momenteel niet beantwoord kunnen worden.

Ook op de werkvloer en dus ook bij het bestuur zijn er nog vele vragen en onduidelijkheden. Wij als bestuur hebben begrip voor het feit dat de bedrijven deze vragen niet direct kunnen beantwoorden. De prioriteit van het bestuur is het komen tot een akkoord. Zodra onze leden en de andere  vakbonden instemmen, zullen wij onze focus gaan leggen op het beantwoorden van de vele vragen.

Hoe nu verder?

Het eerste onderwerp wat de KLM met ons wil bespreken is verplichte afbouw van verlof.

Waarom wil de KLM dit?

 • Er wordt momenteel nauwelijks verlof aangevraagd en dit betekent  dat er sprake is van verlof opbouw. Hiermee ontstaat er een schuld aan het personeel, want voor elke niet opgenomen verlofdag moet er geld opzij gezet worden.

Het is voor het bestuur en kaderleden niet onbespreekbaar maar ook hier geldt dat de regeling voor alle werknemers gelijk moet zijn.  Wij denken hierbij dat opbouw direct tot afbouw leidt, over de periode van komende 3 maanden.

Het akkoord.

Wat houdt het principe akkoord o.a. in?

 • Duur 3 maanden;
 • Geen werktijdverkorting;
 • Inkomen en pensioenopbouw blijven 100%;
 • Geen gedwongen ontslagen;
 • Uitstel van de winstuitkering naar oktober 2020.

Wat er over 3 maanden gaat gebeuren weten wij niet!

Voor nu geldt:
Iedereen is 100% beschikbaar voor werkzaamheden en er zullen binnen de KLM grote verschillen ontstaan hoe dat wordt ingevuld. Er zullen mogelijk collega’s zijn die 40 uur of zelfs over gaan werken [b.v. ticket office medewerkers en telefonistes moeten zorgdragen dat 500 miljoen aan niet gevlogen tickets worden teruggestort en er komen 200.000 telefoontjes met allerhande vragen binnen] en er zullen collega’s zijn, die helemaal niet kunnen werken, waarbij er ook lokaal verschillen zullen ontstaan.

Het bestuur en het kader vinden dit, gezien de situatie, acceptabel en onontkoombaar!  

Ook is het een feit dat de situatie per dag kan veranderen.

Het bestuur en kader legt dit akkoord positief voor.

Lees het akkoord goed door en laat ons weten wat je mening is.

Als je niet akkoord bent moet je een mail naar de NVLT sturen vóór vrijdag 20 Maart 2020 14.00 uur om je standpunt te verklaren en/of toe te lichten. In de mail info@nvlt.org gelieve je naam en personeelsnummer vermelden.
Als je wel akkoord bent hoef je niet te reageren.
Op deze wijze kunnen we het standpunt van NVLT bepalen.

Als je van plan bent niet akkoord te gaan, neem dan contact op met een van de onderstaande personen om toelichting te geven:


Rene Vagevuur 06 414 117 28
Henk Donker 06 510 993 33
Theo de Werk 06 235 169 96
Robert Swankhuizen 06 415 297 48
Alfons Meijboom 06 414 117 26
Jan van Berkum 06 223 479 33
Mitchell Witteman 06 319 383 74
Rob van Leeuwen 06 100 287 39
Dirk-Jan van den Heuvel 06 181 108 77

Back To Top
Zoeken