Skip to content

NVLT Magazine winter 2016-2017

Van de voorzitter,

2016 loopt zachtjes tegen zijn einde. Nog een paar dagen en we vieren weer het Kerstfeest met onze naasten. Daarna is er weer een jaar weer voorbij. Een jaar dat op vele fronten een goed gevuld jaar was.

Op het arbeidsvoorwaardelijk vlak hebben we veel werk verzet. Bij KLM kregen we een zodanig pakket cao voorstellen gepresenteerd dat dit leidde tot een protest- bijeenkomst van gezamenlijke bonden voor het KLM hoofdkantoor en vervolgonderhandelingen die wat de NVLT leden betreft tot een onvoldoende resultaat heb- ben geleidt.
Bij KLM Engineering & Maintenance werd forse boven- tallig onder de B1 en B2 GWK’s aangekondigd welke niet op natuurlijke wijze kon afvloeien. Na vele gesprekken tussen NVLT, medezeggenschap en werkvloer en KLM is de eerdere conclusie bijgesteld en is er bij nader inzien geen boventalligheid welke niet door natuurlijk verloop kan worden opgelost. Een mooi resultaat.
Bij Transavia hebben we wel een cao kunnen afsluiten. Een cao zonder FNV. De FNV heeft zich niet neergelegd bij een cao waar zij zelf geen partij bij heeft en is een gerechtelijke procedure gestart om te proberen de oude cao op hun achterban van toepassing te laten blijven.
Bij het RJC Martinair was het dit jaar redelijk rustig. Geen hot items anders dan dat de Embraer C checks zullen worden ondergebracht bij KLM dochter UK En- gineering in Engeland. Dit zal niet hele grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid bij het RJC wat op zich wel weer goed nieuws is.

Download hier het gehele magazine:

NVLT Magazine winter 2016-2017

Back To Top
Zoeken