Skip to content

NVLT OOK SOLIDAIR MET DE FRANSE BONDEN OP 23 MAART!

De Franse vakbonden hebben in een nieuwe poging om in gesprek te komen met de Air France Directie op 23 Maart een nieuwe stakingsdag uitgeroepen.

Verschillende vliegers , cabine en grondbonden hebben op vrijdag 23 Maart 2018 een algemene staking bij Air France uitgeroepen.

Na de eerdere stakingsdag van donderdag 22 Februari heeft de directie van Air France nog geen poging gedaan om in onderhandeling te treden met de Franse vakbonden.

Bij de in Frankrijk verplichte jaarlijkse arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen voor een nieuw CAO eisen de vliegers 10,7 % en de grondbonden 6 % structurele loonsverhoging. De bonden stellen dat: omdat zij sinds 2011 geen structurele loonsverhoging hebben gekregen en dat de jaarcijfers over 2017 van Air France KLM zo buitengewoon goed zijn menen wij deze eisen te kunnen stellen.

In eerste instantie waren er ook bonden waaronder onze zusterbond UNSA SNMSAC die deze eerdere acties niet steunde en hadden de directie van Air France hierover op de hoogte gesteld , met als voorstel de CAO gesprekken weer te hervatten. De Air France directie is hier toen niet op ingegaan wat heeft geresulteerd dat onze zusterbond toch besloten heeft om deel te nemen aan de stakingen en nu een maandelijkse verhoging van 200 euro vraagt voor alle Air France medewerkers.

Nu onze zusterbond de acties steunt vragen wij de NVLT leden in het kader van zgn. “besmet werk” om op vrijdag 23 Maart 2018 buiten het reguliere werk wat normaal op contractbasis plaatsvind geen andere werkzaamheden uit te voeren aan vliegtuigen uit de Air France groep zolang de staking van kracht is.

De KLM is hiervan op de hoogte gebracht door de NVLT per mail en per brief

Het Bestuur.

Back To Top
Zoeken