Skip to content

NVLT trekt aan de noodrem over loonoffer technici KLM groep

De buitensporige voorwaarden van de overheid voor garantstelling leningen aan KLM zijn onacceptabel! 

Naar de mening van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici brengen de gestelde voorwaarden de continuïteit van de operatie van KLM, Transavia en het Regional Jet Center ernstig in gevaar.

Wij zijn dankbaar voor de steun, waarmee de KLM-groep door deze zware tijd geloodst kan worden. Ook begrijpen wij dat voorwaarden aan het verstrekken van de leningen worden gesteld.

Naast dat de loonkorting technici bij de KLM groep financieel hard raakt, zien Ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen een aantal belangrijke gevolgen over het hoofd.

Er is al langere tijd grote schaarste aan luchtvaarttechnici. Het gaat om een gecertificeerde beroepsgroep, die vanwege het lange opleidingstraject niet makkelijk snel kan worden aangevuld.

Het geforceerde loonoffer dat nu door het Kabinet wordt opgelegd zal het verschil in beloning met technisch werk in andere sectoren verkleinen. Dit zal leiden tot het vertrek van technici uit de luchtvaart branche. Ook het overstappen naar ZZP-schap via externe contractors zal naar de mening van de NVLT een alternatief worden voor technici bij KLM, Transavia en het Regional Jet Center. Verder zullen de verslechteringen de toch al lage aantrekkingskracht van een keuze voor een technisch vak in de luchtvaart nog meer verkleinen.

Dit alles zal leiden tot hogere werkdruk voor en minder beschikbaarheid van technici en daarmee ook tot stagnatie van de operatie. Als er geen technicus is om een vlucht veilig te verklaren voor vertrek, dan zullen forse vertragingen en cancellations van vluchten het gevolg zijn.

Om deze reden trekken wij nu dus aan de noodrem als het gaat om de voorwaarden van de overheid voor het geven van de staatssteun! Zolang een oplossing voor de geschetste gevolgen ontbreekt, betwijfelt de NVLT of er een basis zal zijn om tot afspraken met KLM, Transavia en het RJC te komen.

NVLT Bestuur

Back To Top
Zoeken