skip to Main Content

Onderhandelingen KLM CAO zitten vast

Vandaag, 25 juni, hebben we met de KLM gesproken over hoe we nu verder moeten met de CAO. Zoals eerder gemeld wil de KLM een commitment van de bonden dat zij leveren wat gevraagd wordt n.l. dat wij door de bocht gaan.
KLM heeft zich ten doel gesteld dat zij in drie jaar tijd een operating income bereikt van
€ 700 miljoen en dat daarvoor een kostenombuiging nodig is van € 315 miljoen in de arbeidskosten.
Wij willen ons niet op voorhand binden aan een bedrag en achteraf gaan onderhandelen over de manier waarop dit bedrag gehaald gaat worden. KLM heeft gevraagd een intentieverklaring op te stellen waarin wij onderkennen dat de situatie waarin KLM verkeert uitermate zorgelijk is, waarin wij ook onderschrijven dat er een noodzaak bestaat het genoemde operating income te halen en dat de arbeidskosten daar een significante rol in spelen. In de gezamenlijkheid van bonden zijn wij hier niet toe bereid.

KLM zette het overleg onder druk door te dreigen te overwegen de afspraken over de pensioenfinanciering op te zeggen. Wat ons betreft is dit een onderwerp voor het pensioenoverleg en wordt nu onterecht in het CAO overleg ingebracht. Wij laten ons hierdoor niet onder druk zetten!

In het kader van de mobiliteit heeft de KLM ons een voorstel gedaan. Het gaat om uitleen en detachering binnen de KLM groep (KLM transavia en Martinair) maar ook binnen het concern AF-KLM. Op dit moment liggen er concept afspraken over mobiliteit binnen KLM Engineering en Maintenance klaar die met de medezeggenschap zijn opgesteld. Wij weten niet wat het KLM voorstel betekent voor de interne afspraken en leggen dat voor nu even terzijde.
Overigens is KLM al gestart met detachering van Certifying Staff bij transavia.com. Wij hebben KLM dringend verzocht hier eerst overleg over te hebben (conform de CAO). Echter, wij hebben nu achteraf het verzoek gekregen de voorwaarden voor detachering goed te keuren. Wat ons betreft is dit de wereld op zijn kop.

We hebben afgesproken om het CAO overleg in september 2012 voort te zetten. Omdat wij de KLM (naar eigen zeggen) niet het vertrouwen hebben gegeven dat we door bocht gaan zal zij in de tussentijd haar eigen verantwoordelijkheid nemen. We weten niet wat dat precies inhoud en wachten daarom dan ook de ontwikkelingen af. Vast staat dat dit voornemen het proces van onderhandelen niet zal helpen.
Wij verwachten voor september geen verdere ontwikkelingen meer. Als die er toch mochten komen zullen we jullie direct verder informeren.

Met vriendelijke groet,
De onderhandelingsdelegatie:

Dirk Jan van den Heuvel
Joep Quik (op vakantie)
Hans Prins
Ron Scherft

Back To Top
Zoeken