Skip to content

Onderhandelingsresultaat klm cao

Beste leden,

 

Vandaag op 27 sept heeft de onderhandelingsdelegatie van de NVLT een onderhandelingsresultaat bereikt met de KLM. Wij willen op 9 oktober een ledenvergadering houden waar jullie over het resultaat kunnen stemmen. Binnenkort krijgt u van ons de schriftelijke uitnodiging met het complete onderhandelingsresultaat.

Hieronder vindt u de hoofdonderwerpen van het resultaat:

Looptijd 

De CAO treedt in werking op 1 januari 2018 en eindigt op 1 juni 2019.

Besteedbaar inkomen

Per 1 november 2018 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,5%

Per 1 februari 2019 worden de salarissen structureel verhoogd met 1%.

Vereenvoudiging:

Witteveenkader komt bij het vast loon.

Part 66

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de Part 66 vergoeding uitgebreid.

Duurzame inzetbaarheid en roosters

In co-creatie gaan we deze onderwerpen beetpakken.

Introductie Duurzame inzetbaarheidsbudget

Per 1 januari 2018 zal er een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget geïntroduceerd worden.

Dit budget is aan te wenden voor opleiding en ontwikkeling of jaarlijks te laten uitbetalen.

Werkdrukverlaging

Er zijn afspraken gemaakt omtrent aanname extra personeel bij Cargo en Ground Services.

Implementatie ORBA Salarissysteem Grondpersoneel

Per 1 april 2020 zullen alle medewerkers in het A en T systeem overgaan naar het OSG systeem.

Uitbreiding regelingen ‘deeltijd voorafgaand aan pensioen

De in 2016 afgesproken regelingen “deeltijd voorafgaand aan pensioen” worden vanaf 1 januari 2019 uitgebreid.

Introductie Overbruggingsregeling dreigend boventalligen

Er wordt per 1 januari 2019 een zogenaamde Overbruggingsregeling opengesteld.

Uitzendkrachten

  1. Extra vervoersvergoeding Per 1 december 2018 zal voor uitzendkrachten een extra vervoersvergoeding worden geïntroduceerd.
  2. Bindingstoelage uitzendkrachten krijgen een bindingstoelage.

Flexibel werken

Partijen zijn overeengekomen dat vanaf 1 januari 2019, bij het op verzoek van KLM in overleg met de medewerker werken op KV-dagen, medewerker deze dag terug krijgt in de vorm van een MV-dag.

Werkgelegenheid

Partijen spreken af dat gedurende de looptijd van deze cao er geen gedwongen ontslag plaatsvindt op bedrijfseconomische gronden.

Winstdelingsregeling

KLM zal winstdeling maximaal financieren uit de werk kostenregeling.

 

Namens de onderhandelingsdelegatie,

T de Werk,

Back To Top
Zoeken