Skip to content

Onderhandelingsresultaat KLM cao

Na een lange dag van onderhandelen hebben we voor de cao voor grondpersoneel bij de KLM een onderhandelingsresultaat bereikt. Daarmee is een lang proces van overleg afgesloten.
Gezien de moeilijke situatie waarin de luchtvaart, en dus ook KLM verkeert, zijn wij tevreden over het resultaat. De schade is redelijk beperkt gebleven.
Een nul lijn tot eind 2014 is deel van het resultaat. Afspraken die wij in 2011 in een tussenprotocol hebben vastgelegd (1,25% per 1 januari 2012, een eenmalige van 1,25% en verhoging van de Part-66 toeslag voor certifying staff van engineering & maintenance) blijven gerespecteerd.
Daarnaast is afgesproken een dag structureel in te leveren n.l. de goede vrijdag, en een dag incidenteel voor de looptijd van deze cao (1-10-2011 t/m 31-12-2014)
Ook zullen wij in de komende weken de regelingen voor mobiliteit en detachering afhameren zodat KLM de tools heeft om de familie bij elkaar te houden. Er volgen dus geen gedwongen ontslagen en daarmee zijn we geslaagd in ons uitgangspunt dat de werkgelegenheid voorop staat.

Naast enkele andere positieve punten zullen wij in de komende periode een cao bijlage voor certifying staff inrichten waarin als eerste worden opgenomen de regelingen voor de Part-145 en Part-66 toeslagen zoals die al eerder werden afgesproken.

Vooralsnog wordt het onderhandelingsresultaat niet bekrachtigd omdat niet alle partijen gelijktijdig en gelijkwaardig aan de eindstreep zijn gekomen. Wij hopen dat ook de andere partijen op korte termijn zullen bijdragen aan de besparingen die KLM ons heeft gevraagd.
Als dat gebeurd zullen we een ledenvergadering houden waarin het resultaat wordt voorgelegd ter stemming en kan worden omgezet in een akkoord.
Op korte termijn zullen de leden in detail geïnformeerd worden over het pakket onderwerpen op basis waarvan we dit onderhandelingsresultaat hebben bereikt.

Namens de delegatie; Joep Quik, Dirk Jan van den Heuvel en Hans Prins,
Ron Scherft

Back To Top
Zoeken