Skip to content

Onderhandelingsresultaat Transavia

Beste leden van NVLT,

Na een langdurig en complex traject hebben wij op 7 oktober jl. een onderhandelingsresultaat bereikt met Transavia over een nieuwe Grond-cao tot eind 2016. Een resultaat waar we niet blij mee zijn – maar gezien de omstandigheden waarin het bedrijf verkeert – toch wel tevreden over zijn. Veel van de oorspronkelijke versoberingsvoorstellen van Transavia zijn namelijk ‘van tafel’ gegaan. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt, die eventueel gedwongen ontslagen voorlopig voorkomen.

Met dit resultaat investeren we in een gezonde(re) toekomst van Transavia. Net zoals bij de cao voor de vliegers is het resultaat uiteraard wel verbonden aan het groeiscenario van het bedrijf.

Inhoud van het resultaat
Transavia heeft een doelstelling van 15% kostenreductie per domein. Bij ‘grond’ zou ongeveer 6% van deze kostenreductie uit een versobering van de cao moeten komen. Wij hebben ons daar steeds tegen verzet, omdat we van mening zijn dat het grondpersoneel in het verleden al een forse bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de efficiency. Daarover hebben we heel lang een verschil van mening met Transavia gehad.

De afspraak die nu gemaakt is over het deels inleveren van ADV, levert een besparing op van bijna 3%. En daar is het bij gebleven! Geen afvlakking van de loonlijn, niet het schrappen van de periodiek in 2016 en ook geen verlaging van de eindejaarsuitkering.

Daarnaast weten we dat tijdens deze cao periode Transavia van plan is een aantal wijzigingen in de grondorganisatie door te voeren. Op dit moment is nog niet exact duidelijk wat dat gaat betekenen, maar het is te verwachten, dat dit ook ten koste zal gaan van arbeidsplaatsen. Transavia heeft aangegeven dat het hierbij echter niet om grote aantallen banen zal gaan. Dit bood wat ons betreft de mogelijkheid een afspraak te maken ter voorkoming van gedwongen ontslagen. Daarbij hebben we vooral de nadruk gelegd op maximale interne bemiddeling en een aantrekkelijke regeling om vrijwillig vertrek, op die plaatsen waar boventalligheid ontstaat, te stimuleren.

Resultaat met 3 bonden
Helaas is het niet gelukt om met alle bonden de eindstreep te halen. Tijdens de voorlaatste cao onderhandelingen hebben de collega’s van FNV Luchtvaart aangegeven tot geen enkele aanpassing van de cao bereid te zijn en niet verder te willen onderhandelen.
Wij respecteren dat besluit, maar betreuren het wel dat FNV zich zo star opstelt. De luchtvaart in Nederland maakt zware tijden door. De veranderende klantvraag en internationale concurrentie zorgen voor veel ‘uitdagingen’. Ook bij Transavia. Met dit resultaat dragen wij ‘ons steentje bij’ aan groei en herstel, zonder dat dit ten koste gaat van het inkomen van de grondwerknemers.

Leden hebben het laatste woord
Binnenkort zal er ledenvergadering voor NVLT leden worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zullen we het resultaat verder toelichten en is er uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna krijgen jullie de mogelijkheid schriftelijk/digitaal je stem uit te brengen. Hierover ontvangen jullie binnenkort meer informatie.

Mocht je nu al vragen en/of opmerkingen, stuur dan een berichtje of benader een van de kaderleden.

Met vriendelijke groet,

Huug Brinkers, Peter de Moor en Erik Kramer

Back To Top
Zoeken