Skip to content

Ophef in de media over samenwerking Air France en KLM

 

De kranten stonden afgelopen dinsdag 18 juli vol met berichtgevingen over dat de samenwerking tussen Air France en KLM mislukt was. De media was in het bezit van volgens hen een ‘geheim’ rapport welke was opgesteld in opdracht van de Franse en Nederlandse bonden waarin 50 managers van KLM en Air France hun ongenoegen zouden hebben geuit over de samenwerking. De conclusies en uitspraken in de kranten en op TV waren navenant. ‘De stekker moest er uit en Air France en KLM moesten maar gaan scheiden. Naar onze mening en op z’n ‘Trumps’ gezegd: “this is all fake news”. Blijkbaar zijn er partijen die er een belang bij hebben om de samenwerking tussen Air France en KLM ter discussie te willen stellen en hiermee de combinatie in een negatief daglicht stelt.

Het bestuur betreurt deze gang van zaken en meent hierop een uitleg te moeten geven. De NVLT neemt al sinds jaren deel aan OMNES, OMNES een initiatief waarin Franse en Nederlandse bonden maar ook ondernemingsraadsleden van Air France en KLM meestal in Parijs samenkomen om allerlei thema’s te kunnen bespreken die in beide bedrijven leven. Dit jaar had het bestuur van OMNES het thema: ’hoe kunnen we beter samenleven”, uitgekozen en had het idee om dit via een onderzoek onder werknemers van Air France en KLM te kunnen bewerkstelligen. Het bestuur van OMNES heeft de AF-KL baas Jean Marc Janaillac gevraagd of hij hen met dit thema wilde helpen. Janaillac meende dat dit onderwerp een positieve bijdrage zou kunnen opleveren aan het verbeten van het zgn. groepsgevoel en de verstandhouding tussen het Air France en KLM personeel en heeft het onderzoek genaamd;

“Relations between Air France and KLM as experienced by employees, A cultural perspective”

gefaciliteerd en beloofd dat aanwezig zou zijn om de resultaten op de OMNES meeting te komen bespreken. Het onderzoek werd gehouden d.m.v. interviews met KLM en Air France personeel in Frankrijk en in Nederland, het onderzoek werd geleid door een Franse en Nederlandse sociologen. Zij namen de interviews af van ca. 47 werknemers waar enkele NVLT bestuursleden welke werkzaam zijn bij de KLM aan deelnamen. De berichtgeving dat dit alleen ‘managers’ zouden zijn is incorrect. De vraagstelling was voor elk interview gelijk en elke geïnterviewde kon vrij en open vertellen wat hij zoal ervaarde over de samenwerking tussen de Air France en KLM. Hierbij moet gezegd worden dat een groot aantal deelnemers werkzaam waren bij KLM en of Air France nooit of vrijwel nooit met enige samenwerking te maken heeft gehad. Het rapport geeft feitelijk weer wat er door de deelnemers is gezegd, of deze uitspraken feitelijk correct waren is niet onderzocht, en kunnen aannames, percepties, gevoelskwesties maar ook op waarheid berust zijn. De intentie van het rapport is het sociologische aspect wat werknemers voelen, menen en ervaren over Air France-KLM en niet het economische effect.

Het resultaat van het interne AF-KL onderzoek heeft nooit een geheim karakter gehad en is verspreid binnen en buiten de bedrijven aan de reguliere OMNES deelnemers. Het NVLT bestuur was zeer verheugd met de resultaten van het onderzoek omdat hierin veel zaken naar voren kwamen die reeds in enkele NVLT artikelen over de samenwerking tussen Air France en KLM en de Holding waren geadresseerd. De vraag waarom de geïnterviewde reageerden zoals ze reageren is o.i. alleen relevant, wat weet men van de samenwerking en door wie en op wat voor een manier is men geïnformeerd? Ja, het was ons allang bekend dat er taalbarrières zijn tussen de werknemers, het grootste gedeelte van het Air France personeel spreekt weinig of geen Engels. En ook al spreekt men Engels dat is het vaak moeilijk om elkaar goed te begrijpen. Ja, er zijn hiërarchische en cultuurverschillen tussen de AF en KL werknemers, ja de communicatie over Air France en KLM kan veel beter. Waarop hebben de geïnterviewde hun meningen op gebaseerd, uit de media, via bonden en is al deze info correct? We weten het niet want daar gaat het rapport niet over, het is juist de follow up die hier uitsluitsel over kan geven zodat er verbeteringen gerealiseerd kunnen gaan worden.

Het resultaat van het rapport is op 17 en 18 mei jl. op de OMNES meeting in Parijs besproken, hierbij waren de twee sociologen en zo’n vijftig deelnemers bij aanwezig. De deelnemers bestonden uit ondernemingsraad en vakbondsvertegenwoordigers die bij Air France en KLM werkzaam waren, waaronder ook vakbondsvoorzitters die niet bij de bedrijven werkzaam waren. Gedurende de twee dagen hebben de OMNES deelnemers verschillende onderwerpen via werkgroepen besproken en de uitkomsten daarvan zijn op de laatste dag Jean Marc Janaillac gepresenteerd. Janaillac was zichtbaar verheugd met de uitkomst van OMNES, immers daar is het bewijs door de deelnemers geleverd dat er wel een degelijke samenwerking op basis van vertrouwen en wederzijds respect kan ontstaan tussen de werknemers maar ook bonden van Air France en KLM. De deelnemers stonden unaniem achter het resultaat en hebben gezamenlijk onderstaande verklaring aan Janaillac overhandigd welke hij heeft geaccepteerd met de belofte dat hij er werk van zou gaan maken. Er is afgesproken dat follow up meeting van OMNES eind oktober van dit jaar gehouden zal gaan worden.

 

Resolution on the cultural and other developments of AF/KLM: Better together

We, the French and Dutch trade unions, representing the interests of our members and other employees in both airlines, connected to the OMNES platform, have agreed to the following resolution:

The French and the Dutch Trade Unions underwrite and support the combination of Air France and KLM.

“We call upon the executive boards of Air France KLM, Air France and KLM, to take actions in the interest of the prosperity and growth of AF/KLM and under the direct responsibility of Air France KLM CEO Mr Jean-Marc Janaillac to investigate and analyze cultural and other differences between the Air France and KLM organizations and their respective employees. This with the aim to resolve and conclude them.

In order to reach this aim we advise to make use of the research: the relations between AF/KL as experienced by employees and the results of the working groups based on the results of this study. These results include what we have in common, best practices but also differences and problems that have to be solved. Main priorities are improved communications about the Group and rediscuss the level of integration on Group level.

The basis for this call on Mr. Janaillac is to further improve the success of the collaboration between employees, departments and both airlines as a whole.”

Thus adopted on May 18th 2017 at Paris Charles de Gaulle Airport, Tremblay-en-France, France.

 

Het bestuur

Back To Top
Zoeken