Skip to content

Oproep speciale KLM ledenvergadering “Vereenvoudiging verlof management (CAO)” op 20 september in het Dorpshuis Badhoevedorp.

Oproep speciale KLM ledenvergadering “Vereenvoudiging verlof management (CAO)” op 20 september in het Dorpshuis Badhoevedorp. 

De KLM heeft de bonden voor de CAO van 1 juli 2016 -31 december 2017 gevraagd om hen te helpen met het vereenvoudigen van verlof management (bijlage 3D grond CAO), de reden hiervoor zijn:

  1. Financieel; 

-het alsmaar oplopende ‘stuwmeer’ van verlofdagen die de werknemers door verschillende redenen in de tijd hebben opgebouwd vertegenwoordigen een significante financiële waarde die gereserveerd moet zijn op de balans van KLM. Dit geld kan de KLM niet gebruiken voor andere zaken zoals investeringen . De bedoeling van de vereenvoudiging van het verlof management is dan ook het reduceren van het zgn. verlofdagen stuwmeer.

  1. Een nieuw verlofsysteem.  Zodat er meer duidelijkheid komt over de zeggenschap van de dagen. Het vereenvoudigen naar 2 soorten dagen . nl: –Werknemersverlof en -KLM verlof waardoor roosters en zekerheid op verlof beter gegarandeerd moeten gaan worden en bovendien het verlofdagen stuwmeer zou moet gaan reduceren. 

Deze afspraak tussen KLM en bonden is te lezen in:

“KLM grond CAO protocol 1 juli 2016 -31 december 2017 

Vereenvoudiging CAO

“Vereenvoudiging verlof management (2 categorieën dagen)

KLM en werknemersorganisaties spreken af om te komen tot een vereenvoudiging van het verlofmanagement met 2 soorten verlof. Partijen zulten dit voorstel de komende periode uitwerken en komen tot een implementatieplan, met als doelstelling implementatie per 1 januari 2017. Onderdeel van de implementatie zal een 0-meting van verlofstanden zijn. Tevens zal gemonitord worden of de nieuwe systematiek niet tot nieuwe verlofstuwmeren leidt.”

Partijen bespreken de toepassing van CL dagen voordat vereenvoudigingstabel ingevoerd kan worden”

Het bestuur is er terdege van bewust dat verlof een uitermate belangrijk component in de CAO afspraak is en dat de NVLT leden hieraan  grote waarde hechten. Een eventuele aanpassing aan de ‘Bijlage 3D’ dient dan ook  door het bestuur met inachtneming van het advies van de leden met grote zorgvuldigheid bekeken te worden . 

            Er zijn 2 raadplegende vergaderingen van 10.00 tot 12.00 en van 20.00 tot 22.00 op 20 September 2017 Dorphuis    Badhoevedorp.

Geen berichten geselecteerd

&amp;amp;lt;p class=”noscript”&amp;amp;gt;This app uses JavaScript. Your browser either doesn’t support JavaScript or you have it turned off. To use this app please use a JavaScript enabled browser.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;<span id=”mce_marker” data-mce-type=”bookmark”></span>

Back To Top
Zoeken