Skip to content

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT)

is een vakvereniging voor Luchtvaart Technici welke werkzaam zijn binnen de ”Commerciële luchtvaart”. Luchtvaart Technici als o.a. benoemd in de zgn. ‘Part-66 en Part-145’ in Europese regelgeving worden onderverdeeld in:

Certificeringspersoneel (Certifying Staff Cs.),

 • Certificeringspersoneel Cat. A, B1, B2 en C welke de bevoegdheid hebben om onderhoud aan luchtvaartuigen te mogen certificeren en hiervoor het certificaat van vrijgave voor gebruik (CRS) afgeeft.
 • Certificeringspersoneel componenten, motoren welke de bevoegdheid hebben om onderhoud aan componenten, motoren te mogen certificeren en hiervoor het certificaat van vrijgave voor gebruik (CRS) afgeeft.

Ondersteunend personeel (Support staff Ss.),

 • Ondersteunend personeel Cat. B1 en B2 welke tijdens het groot-onderhoud de bevoegdheid hebben om te waarborgen dat alle relevante taken of inspecties overeenkomstig de vereiste norm zijn uitgevoerd voordat certificeringspersoneel Cat. C het certificaat van vrijgave voor gebruik afgeeft.

Monteurs (Mechanics),

 • Monteurs welke de bevoegdheid hebben om onderhoud aan luchtvaartuigen, motoren, cabine en of componenten uit te mogen voeren.

Werknemers welke direct gelieerd zijn aan Cs. en of Ss.

 • Certificeringspersoneel, monteurs en werknemers welke direct gelieerd zijn aan Cs en of Ss. worden omschreven in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Onze voornaamste doelstelling is de belangenbehartiging van onze leden zoals hierboven benoemd, deze bestaan o.a. uit:

 • het voeren van Cao-onderhandelingen bij erkende bedrijven,
 • het creëren van goede arbeidsvoorwaarden
 • het creëren van goede arbeidsvoorwaarden door
 • het bevorderen van de veiligheid in de luchtvaart en de veiligheid in het algemeen,
 • het behartigen van belangen van de leden binnen de werksfeer,
 • het verhogen van de professionaliteit van de leden,
 • het bieden van advies aan de leden op o.a. juridisch en vaktechnisch gebied,
 • het leveren van expertise aan organisaties en instanties,
 • het adviseren van de EU en EASA bij het tot stand komen van nieuwe regelgeving,
Back To Top
Zoeken