Skip to content

Overleg met KLM opgeschort

Na langdurige onderhandelingen hebben de gezamenlijke bonden besloten het overleg met de KLM, betreffende de arbeidsvoorwaardelijke positie van de KLM technici, opgeschort. Vannacht om 02:30 uur zijn de onderhandelingen onderbroken op initiatief van de Bonden, nadat de KLM na 16 uur van intensief vergaderen, weer uitkwam op haar eerste voorstellen.KLM voorstellen:

1. KLM volhard in haar voornemens alle sancties naar de actievoerende technici uit te voeren.

De KLM beriep zich hierbij op een Volkskrant artikel uit de vorige eeuw (1999), waarin de CNV en toenmalige FNV bestuurder het KLM management beschuldigde van personeelsangst.

2. KLM heeft de functie van GWK besproken met functieclassificatie deskundigen, echter wederom op basis van eigen (achterhaalde) inzichten en interpretatie van GWK positie en verantwoordelijkheden.

KLM had er een hiërarchische laag toegevoegd aan de bestaande situatie, lead GWK T32 met daarboven de manager (voorheen LMO/BMO/MOO). De NVLT voorstellen betreffen juist een sterke vermindering van hiërarchische posities. GWK rapporteert aan LMM/BMM die ondersteund wordt door stafafdeling.

3. KLM heeft behoefte aan de (nieuwe) functie van Lead GWK (T32) die boven de Senior GWK (T31) en GWK (T30) zou komen te staan.

4. De Lead en Senior GWK gaan (deels) werken volgens de maximale ruimte die de ATW biedt , volgens een WRR regeling, hetgeen 5% van het basissalaris opleverd. Onderbouwing bleef helaas achterwegen.

5. De door de KLM voorgestelde License Fee, zou geheel zelf opgebracht moeten worden (kostenneutraal) en bedraagt voor 3 i.p.v. de huidige 1 benodigde license, 2% van het basisloon indien de GWK alle CTT en CTA dagen in eigen tijd benut (4 dagen per jaar). De NVLT heeft KLM laten weten dat haar leden als alternatief een krantenwijk (evt. Wolkenridder) wordt geadviseerd.

6.Het huidige slecht functionerende beoordelingssysteem zou worden vervangen door de invoering van de TCP (Targets, Competence en Performance) zoals bij het MSG salarissysteem, echter met de T-loontabellen.

Dit levert maximaal 12% op indien het KLM resultaat boven target presteert (6%) en de GWK boven target performed (6%).

aa/ Verder wil KLM per GWK functie, quota vaststellen en de instroom en doorstroming bepalen aan de hand van criteria zoals prof-checks voor CS en senioriteit. Voor Lead GWK zijn dit nog te bepalen criteria.

bb/ Alle resultaten uit de benchmark waren niet relevant, zelfs de Amerikaanse vliegers werden van stal gehaald, ook zij verdienen (volgens Hay index) veel meer dan de KLM vliegers. De beloningen van de KLM GWK’s in Europa buiten SPL verdienen weliswaar 16-19% netto meer, maar dit was veroorzaakt door o.a. “onvoldoende management toezicht” !! en de beloningen zijn iets hoger i.v.m. BA, die overigens in de benchmark net onder KLM T31 eindigde.

cc/ Het KLM uitgangscriterium is en blijft de kostenneutraliteit en niet de benchmark, dus ieder procent meer loon, dient eerst aangetoond bespaard te worden, via de “sigaar uit eigen doos” berekeningsformule.

dd/ De KLM voelt niets voor een eigen loongebouw voor CS omdat de “aansluiting naar boven” niet goed is. M.a.w. de GWK mag niet meer basisloon verdienen dan de laagste manager (voorheen LMO/BMO etc).

De bonden zijn intensief en inventief bezig geweest oplossingen te bedenken langs de lijn van de door de KLM vereiste kostenneutraliteit en de beperkingen van de door de KLM vastgestelde T- schalen via de toekenning van een License Fee, die op 10% per license zou moeten uitkomen om een gelijkwaardige beloning te krijgen met KLM UK.

De KLM vereiste na de opschorting een berekening en onderbouwing van deze 10%, op basis van kostenneutraliteit, hetgeen naar inschatting van de NVLT niet (volledig) haalbaar zal zijn.

De NVLT stelt zich op het standpunt dat de License Fee berekening op deze wijze wederom een “sigaar uit eigen doos” gaat worden, zonder de onderbouwing dat deze beloning een bedrag vertegenwoordigd waarin de verantwoordelijkheden etc. tot uitdrukking komen.

Tevens gaf de NVLT aan dat de reorganisatieplannen alleen op ondersteuning kunnen rekenen indien het OR bestel hierover heeft geoordeeld en e.e.a. ook verbetering inhield van de arbeidsvoorwaarden en de vertrouwensrelatie, hetgeen met de huidige agressieve en eenzijdige KLM plannen niet mogelijk lijkt.De KLM wordt door de Bonden in de gelegenheid gesteld, om binnen 7 dagen na ontvangst van de ‘Licence Fee’ brief, te reageren.

Afhankelijk van de KLM reactie zullen de onderhandelingen hervat worden of worden er ledenraadplegingen uitgeschreven.

Namens het NVLT onderhandelingsteam,

Ronald van der Hout.


Back To Top
Zoeken