Skip to content

Part-66 onderhandelingen KLM…

FNV rijdt Part-66 in de wielen!

Op 13 januari heeft het laatste overleg plaatsgevonden over invulling van een Part-66 toeslag voor de Certifying Staff (CS) van de KLM. Geheel tegen de verwachting in hebben de onderhandelingen niet geleid tot een positief resultaat. In tegendeel, de voorstellen die KLM heeft gedaan om binnen de kaders van de gemaakte afspraak in de CAO 2010 de Part-66 toeslag in te vullen, zijn tegen een keihard NEE van de FNV aangelopen.

De FNV staat niet toe dat de CS voordeel zou kunnen hebben uit veranderingen die volgens de NVLT voldoen aan de gestelde criteria. Hierdoor zullen de voorstellen niet kunnen bijdragen aan een Part-66 toeslag. Op dit moment bevinden we ons dan ook in een patstelling. Afgesproken is dat de KLM een periode van 3 weken in acht heeft genomen om zich te beraden over de ontstane situatie. Op 17 januari hebben we het kernkader (en met deze nieuwsbrief nu ook de leden) geïnformeerd over de situatie. De verwachting dat de onderhandelingen nog in 2010 zouden worden afgerond met een acceptabel resultaat, hebben we helaas al moeten bijstellen. Op dit moment verwachten we dan ook niet op zeer korte termijn een resultaat te hebben.

Ondanks dat een resultaat per 1 januari 2011 ingaat, willen wij onze excuses aanbieden aan de leden voor de vertraging die er in dit proces is opgetreden. Toch gaan wij er nog steeds vanuit tot een goed eindresultaat te komen.

Hopende op jullie begrip en geduld;
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Back To Top
Zoeken