Skip to content

Pensioenoverleg KLM

1 januari 2015 moeten alle pensioenreglementen aan de nieuwe eisen van de pensioenwet voldoen. Met ingang van 1 januari mag de opbouw nog maximaal 1,875% van de pensioengrondslag per jaar bedragen en is de pensioengrondslag fiscaal gemaximeerd op € 100.000,00.
Uiteraard moeten ook de KLM pensioenen aan deze nieuwe regels voldoen. Wij zijn daarom al geruime tijd met KLM in gesprek om tot een regeling te komen die wel aan de eisen voldoet maar die de ook schade zoveel mogelijk beperkt.
Vandaag hebben wij de KLM een voorstel gedaan dat zonder meerkosten toch aan de nieuwe eisen voldoet en de schade beperkt tot enkele procenten verlies aan pensioenopbouw.
KLM is nog niet zover dat ze onze voorstellen kunnen aanvaarden noch zijn wij zover dat wij de KLM voorstellen, die een tiental procenten slechter zijn dan ons scenario, willen omarmen.
Wij zullen de onderhandelingen over twee weken hervatten met de intentie er dan ook uit te komen.
Zo gauw er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we jullie informeren.

Met vriendelijke groet,
Dirk Jan van den Heuvel, Ferry Laplooi en Ron Scherft.

Back To Top
Zoeken