Skip to content

Pensioenpremie KLM grondfonds stijgt

Na enkele jaren een flinke korting op de pensioenpremie te hebben genoten gaat de premie in 2012 omhoog.
Het werknemersdeel van de pensioenpremie, te weten 5,2% was de afgelopen jaren gekort tot 3,2%. Door het teruglopen van de overschotten in het fonds onstaat de noodzaak de premies weer naar het afgesproken niveau terug te brengen.
We hebben met de KLM afgesproken dat de stijging in twee stappen zal worden doorgevoerd.
In 2012 zal de premie voor de werknemer stijgen naar 4,2% van de pensioengrondslag. de pensioengrondslag is het bruto jaarinkomen minus de franchise. De franchise bedraagt in 2011 € 12.898,00.
Vervolgens zal de premie in 2013 stijgen naar 5,2%.
De premieverdeling in het KLM grondfonds is 80/20 (20 voor de werknemer)
Naar alle waarschijnlijkheid zullen in de komende CAO onderhandelingen geen nieuwe afspraken worden gemaakt over pensioenen. Er is nog geen volledige duidelijkheid over het nieuwe landelijke pensioenakkoord maar wanneer die duidelijkheid er wel is zullen we hier uiteraard met de KLM over in gesprek gaan.

Back To Top
Zoeken