Skip to content

PERSBERICHT ALLE HENS AAN DEK!

“Schaarste luchtvaarttechnici gaat leiden tot stagnatie vliegverkeer”

De Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici (NVLT) maakt zich ernstige zorgen over de toenemende schaarste aan luchtvaarttechnici in Nederland.

Kennis en ervaring verdwijnt
Bij ongewijzigd beleid voor werving en retentie door luchtvaartmaatschappijen en -onderhoudsbedrijven, zal de technische personeelsbezetting bij het onderhoud van vliegtuigen in rap tempo verder afnemen. De instroom van nieuwe technici in de luchtvaart is te klein en de komende jaren zullen veel ervaren collega’s met pensioen gaan

Ernstige stagnatie voor 2025
“Deze ontwikkelingen zijn geen zorgen voor de verre toekomst,” zegt Robert Swankhuizen, voorzitter van de NVLT, “als geen actie wordt ondernomen, zullen voor 2025 de tekorten aan luchtvaarttechnici al kunnen gaan leiden tot ernstige stagnatie in de vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen.” Door de lange opleidings- en ervaringseisen die voor technici gelden, zal de impact van deze tekorten voor passagiers en vrachtvervoer veel groter zijn dan de gevolgen van de huidige onderbezetting bij de afhandeling en beveiligers op de luchthavens.

Last line of defense voor vliegveiligheid
Alleen gecertificeerde technici (GWK’s) mogen een vliegtuig “vrijgeven voor gebruik” nadat het onderhoud is uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor de controle op het onderhoud is de “last line of defense”, die de risico’s met betrekking tot de luchtvaartveiligheid tot het uiterste minimaliseert. Zonder de handtekening voor een veilige vlucht van een GWK, zal de operatie piepend-en-krakend tot stilstand komen met alle (landelijke) financiële en economische gevolgen van dien.

Noodklok voor behoud en werving
De NVLT luidt de noodklok en roept luchtvaartmaatschappijen, -onderhoudsbedrijven, de opleiders in de sector en de politiek op tot “ALLE HENS AAN DEK”, om met de hoogste urgentie afspraken te maken om technici te behouden voor de luchtvaartsector en om veel intensiever te gaan werven. Daarnaast moet zo snel mogelijk gestart worden met een brede campagne om de keuze voor technische opleidingen in het algemeen en voor de luchtvaart in het bijzonder te bevorderen.

Om deze oproep te ondersteunen heeft de NVLT vandaag een position paper uitgereikt aan de heer Daniel Koerhuis, Tweede Kamerlid voor de VVD. Deze paper wordt ook breed gedeeld met alle stakeholders in en buiten de luchtvaartsector.

De NVLT is de enige vakbond die zich exclusief inzet voor de belangen van luchtvaarttechnici en is erkend bij KLM, Transavia, het Regional Jet Center (onderhoud KLM Cityhopper) en CHC Helicopters Nederland. Zij vertegenwoordigd ongeveer 60% van alle monteurs en GWK’s werkzaam in de Nederlandse luchtvaartsector. Het bewaken van de vliegveiligheid is een van de belangrijkste taken van de vereniging en haar leden en is verankerd in de statuten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
de heer Rob Swankhuizen, voorzitter NVLT.
Mobiel +31641529748 of email
r.swankhuizen@nvlt.org

Klik hier om de volledige position paper te lezen.

Back To Top
Zoeken