Skip to content

Principe akkoord aanvullende maatregelen!

Geachte leden en collega’s,

KLM en vakbonden hebben 2 april 2020 een principeakkoord afgesproken op de aanvulling op de Flexibiliteits- en verlofmaatregelen.


Wat houdt het principeakkoord o.a. in?

Hieronder vinden jullie een korte opsomming van de aanvulling t.a.v. Flexibiliteits- en verlofmaatregelen op het principeakkoord

 1. Duur van deze maatregelen: De volgende maatregelingen gelden gedurende de eerste NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) periode van (16 maart t/m 15 juni 2020).
 2. Toewijzen van KLM-verlof op kortere termijn: Hier verstaan we onder dat de KV dagen die nog niet in je basis rooster staan ingeroosterd zullen worden.
 3. Intrekken van KLM Verlof op kortere termijn: Hier verstaan we onder dat de ingeroosterde KV dagen in deze periode ingetrokken kunnen worden.
 4. Het oproepen van medewerkers: Het oproepen van medewerkers zal in de volgende volgorde plaatsvinden.
  • Medewerkers die i.v.m. geen werk naar huis gestuurd zijn
  • Medewerkers die KV in hun persoonlijk rooster hebben staan
  • Medewerkers die KV in het basisrooster hebben staan
 5. Flexibele diensten: Hier wordt beschreven hoe KLM wil omgaan met aanzeggen van andere diensten anders dan in je basisrooster.
 6. Toewijzen medewerkersverlof: Het uitgangspunt is hier opbouw van vakantie is ook afbouw van vakantie. Met andere woorden met een voltijdscontract bouw je 50 uur verlof op in deze periode dan neemt je ook 50 uur verlof op.

Hier gelden wel een aantal spelregels:

a. Indien je al voldoende verlof hebt opgenomen in deze periode zul je worden uitgezonderd van deze afspraak.

b. Je krijgt in eerste instantie de mogelijkheid om zelf deze dagen te plannen.

c. Door deze regeling mag je niet op het eind van het jaar onder een saldo van 5 dagen komen te staan.

d. Indien je op een afdeling werkt waar geheel of gedeeltelijk doorgewerkt wordt zal in overleg met de medezeggenschap naar rato verlof worden toegewezen.

7. Herverstrekkingstermijn van uniformkleding wordt eenmalig verlengt met 3 maanden.

Het bestuur en kader legt dit akkoord positief aan jullie voor.

Lees het akkoord goed door en laat ons weten wat je mening is.

Gezien de contact maatregelen kunnen wij niet meer zoals de vorige keer de vloer op om het jullie uitleg te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Om toch jullie de gelegenheid te geven om vragen te stellen willen we een 3-tal video meetings opzetten. Deze meetings zullen we houden vandaag om 16:00 en 19:30 en morgen om 11:00.

We sturen jullie een linkje via de whatsapp om deel te nemen aan deze video meeting.

Als je niet akkoord bent moet je een mail naar de NVLT sturen vóór vrijdag 3 april 2020 17:00 uur om je standpunt te verklaren en/of toe te lichten. In de mail info@nvlt.org gelieve je naam en personeelsnummer vermelden.
Als je wel akkoord bent hoef je niet te reageren.

Als je van plan bent niet akkoord te gaan, neem dan contact op met een van de onderstaande personen om toelichting te geven:

Op deze wijze kunnen we het standpunt van NVLT bepalen.


Rene Vagevuur 06 414 117 28
Henk Donker 06 510 993 33
Theo de Werk 06 235 169 96
Robert Swankhuizen 06 415 297 48
Alfons Meijboom 06 414 117 26
Jan van Berkum 06 223 479 33
Mitchell Witteman 06 319 383 74
Rob van Leeuwen 06 100 287 39
Dirk-Jan van den Heuvel 06 181 108 77

Het bestuur,

Back To Top
Zoeken