Skip to content

Principe akkoord voor een nieuw CAO 2011-2013 voor transavia.com grondmedewerkers.

Beste NVLT leden bij transavia,

Op 4 april j.l hebben de bonden voor het laatst CAO onderhandelingen gevoerd met transavia over een nieuw CAO. In een marathon overleg van 09.00 tot 20.00 uur hadden we met zijn allen het gevoel dat er een nieuw CAO in de lucht hing. Helaas kon Transavia toen niet tegemoet komen aan de loonvraag van de bonden. De bonden zijn daarop naar huis gegaan met de mededeling het resultaat wederom aan de leden voor te gaan leggen met alle gevolgen van dien.

Echter voordat wij de leden konden informeren over het mislopen van de onderhandelingen heeft transavia contact gezocht met de woordvoerder van de bonden met de mededeling dat transavia alsnog akkoord ging met de laatste loonvraag van de bonden.

Transavia heeft de bonden destijds verzocht niet met de leden te communiceren alvorens het principe akkoord, welke we aan de leden gaan voorleggen door alle partijen tekstueel was goedgekeurd. Om alle gemaakte afspraken goed op paper te krijgen nam meer tijd in beslag als dat we hadden gedacht vandaar de late communicatie.

Al met al is nu het moment dat alles juist op papier staat en hebben we het principe akkoord reeds aan jullie toegestuurd hebben per mail.

De NVLT zal op 22 mei 2012 van 15:00 tot 16:30 uur in hangaar 5 op Schiphol-Oost in vergaderruimte 4.23A  voor haar transavia leden een bijeenkomst organiseren om het principe akkoord toe te lichten en eventueel vragen te beantwoorden.

Ook zal daar een stemming plaatsvinden of de leden akkoord gaan met het principe akkoord. De leden hebben ten slotte het laatste woord!

We hopen jullie daar te zien.

 

Met vriendelijke groet,

NVLT CAO onderhandelingsdelegatie:

Huug Brinkers, Peter de Moor & Erik Kramer

Back To Top
Zoeken