Skip to content

Protocol flexibiliteit en verlof grond tweede periode!

Beste Leden,

In de afgelopen tijd hebben wij met de grondbonden en KLM gesproken over verlenging van de afspraken vanuit de eerste NOW-periode t.a.v. Flexibiliteits- en verlofmaatregelen in verband met corona.

Vanuit de leden hebben wij geen klachten over de Flexibiliteitsregels gekregen wel waren er issues omtrent de verlofmaatregelen. Deze verlofmaatregelen hebben wij met de kaderleden besproken en zij hebben hierover een voorstel gedaan welke KLM uiteindelijk volledig heeft overgenomen. Met het invullen van de wensen van de kaderleden door de KLM omtrent verlof heeft de NVLT ingestemd met het Protocol Flexibiliteits- en verlofmaatregelen tweede periode.

Korte uitleg protocol

Het protocol bevat twee hoofdlijnen:

  • Flexibiliteitsregels: Deze zijn nagenoeg gelijk aan de eerste periode.
  • Verlofmaatregelen: Deze zijn gemaakt om verlof opbouw te voorkomen. Iedere voltijd medewerker moet in 2020 minimaal 20 medewerkers verlofdagen opnemen.

Voor de volledige protocol tekst zie link.

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact met ons op.

Het Bestuur,

Back To Top
Zoeken