Skip to content

Reactie NVLT op brief Verlofmanagement

Beste leden,

In een eerder bericht hebben wij gesteld dat wij nog terug zouden komen zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.

Er zijn nog geen echte nieuwe ontwikkelingen in het dossier “vereenvoudiging verlofmanagement” maar we willen jullie onze reactie naar KLM niet onthouden.

Geachte heer Stienen, beste Maarten,

In uw brief van 28 november over vereenvoudiging verlofmanagement heeft u aangegeven dat wat KLM betreft onze leden tot 30 november de tijd hebben om naar ons te reageren op de brief van de Heer T. Dortmans. Vandaag op 1 december hebben wij een inventarisatie gemaakt van de binnen gekomen reacties. Deze inventarisatie (zeer beperkt aantal zowel positieve alsook negatieve reacties) heeft het Bestuur doen besluiten geen noodzaak te zien tot het opnieuw uitschrijven van een ledenraadpleging over dit onderwerp.

Door het uitblijven van instemming van de NVLT-leden kan de NVLT niet akkoord gaan met het eerdere resultaat van de besprekingen. Wij gaan er dan ook vanuit dat de huidige cao onverkort van kracht blijft.

Ondanks bovenstaande blijven wij altijd bereid tot verder overleg.

Met vriendelijke groet,

namens het Bestuur

Back To Top
Zoeken