Skip to content

Regional Jet Center: MISSION ACCOMPLISHED!

Update AVH met eigen techniek schalen en goede afspraken

Na een 4e marathon overleg op woensdag 21 juni hebben de NVLT en de collega bonden een onderhandelaarsakkoord bereikt met het RJC over de broodnodige update van het arbeidsvoorwaardenhandboek (AVH). We kunnen jullie melden dat er voor jullie als technici eigen loonschalen zullen gaan komen, wat volgens de NVLT een noodzaak is voor het behoud van collega’s en het kunnen aantrekken van nieuwe medewerkers. Daarnaast hebben we op een groot aantal punten goede afspraken kunnen maken, die daar ook zeker aan zullen bijdragen.

Hieronder een overzicht van de punten. Volgende week volgt er een formeel protocol met alle details, dat wij daarna ter stemming aan jullie zullen voorleggen.

 • Invoering AML toeslag per jaar €750 voor CAT A en €1.800 voor GWK, lead GWK en CAT C;
  vanaf 1 oktober 2023 (telt niet mee in andere arbeidsvoorwaarden);
 • Lead GWK toeslag  per jaar €2.000 vanaf 1 oktober 2023 (telt niet mee in andere arbeidsvoorwaarden);
 • Verhoging max ODT per 1 juli 2023 van €2.744 naar EUR €3.000
  Per 1 januari 2024 verhoging 3.5% ME cao naar €3.105 (conform bestaande ME-afspraken) Garantiestelling max ODT op tenminste €3.250 per 1 juni 2024;
 • Invoeren skill toeslag (company approval) van maximaal €250 per maand (€3.000/jaar; telt niet mee in andere arbeidsvoorwaarden). Werkgroep gaat met een rekentool de weging per skill bepalen. Ingangsdatum 1 januari 2024. Quotum door RJC vast te stellen voor wat betreft de benodigde aantallen per skill;
 • Werkgroep voor de aanpassing van het salarishuis met als opdracht de implementatie van:  minder tredes, uitbreiding tredes, uitloopperiodiek en inpassing AML/Lead toeslag (introductie van de eigen techniekschalen),
  plus bespreken ODT percentages (input van RJC of de huidige percentages wel bij de inconveniëntie van de diensten passen; geen resultaatverplichting, sowieso kostenneutraal als er een voorstel over komt). Uiterlijk Q4-2023 een implementatie-voorstel met de ambitie om te starten vanaf  1 januari 2024;
 • Verhoging eindejaarsuitkering (nu 3.5%): december 2023 naar 6.0%, december 2024 naar 8.33% (volledige 13e maand);
 • Reiskosten van max 25 km naar max 75 km per 1 juli 2023 (na instemming/akkoord OR);
 • Maximale winstuitkering verdubbeld naar €3.250. Pro rata uit te keren zowel voor in- als uitdiensttreding, afschaffen korting bij ziekte. Ingangsdatum over boekjaar 2023;
 • DI budget van €250 naar €500 per jaar vanaf 1 januari 2024. Maximaal 3 jaar sparen tot €1.500. Resterende huidig DI budget (maximaal €1.250) nog te besteden tot eind 2024. RJC zal met OR bestedingsdoelen vaststellen;
 • Vermindering nachtdiensten: start van een pilot voor beperking nachtdiensten op latere leeftijd door middel van vrijwillige detachering naar TT (2 jaar voor normpensioen voor 50%, 5 tot 2 jaar voor normpensioen 25% detachering, bij TT werk zonder nachtdiensten).
  Er wordt een werkgroep ingesteld, die ook zal kijken naar andere mogelijkheden om nachtdiensten voor iedereen te reduceren en de impact te verminderen;
 • WGA premie: vanaf 1 januari 2024 wordt deze premie niet meer ingehouden op het loon;
 • Overwerk wordt voortaan op alle momenten beloont met een toeslag van 100%. Invoering vanaf 1 juli 2023 (tenzij niet uitvoerbaar, dan volgt overleg over een wel haalbare datum).

Verder zijn nog afspraken gemaakt over: 100% doorbetaling bij aanvullend geboorteverlof (Wet WIEG), deelname aan een project mantelzorg via de ME cao, omzetten van het AVH naar de status van cao, een werkgeversbijdrage voor de NVLT en de collega bonden en verduidelijking van loondoorbetaling als je al je uren werkt, maar medisch gezien geen nachtdiensten meer kan lopen.

De onderhandelingsdelegatie is heel tevreden over het bereikte resultaat en we zullen een en ander na ontvangst van het protocol dan ook zeker met een positief advies aan jullie gaan voorleggen!

Als je nog vragen kan je die altijd stellen via nvlt.arbeidsvoorwaarden.rjc@nvlt.org of natuurlijk mondeling rechtstreeks bij de delegatieleden.

Met vriendelijke groet,

Piet Visser, Nebras Alkisaei en Ramon Meijer (delegatie leden)
Joop Hofland (onderhandelaar/adviseur)

Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT!
Tik/ klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken