Skip to content

Resultaat cao overleg KLM

Beste NVLT leden bij KLM.

Vanochtend vroeg heeft de NVLT – samen met de overige (grond)bonden – een resultaat bereikt voor een nieuwe cao (zie link onderaan). En dat is goed nieuws.
In dit bericht willen we jullie informeren over het eerdere resultaat, de keuze die is gemaakt met betrekking tot de winstedelingsregeling WDR en de extra afspraken.

Het eerdere resultaat
Al eerder hebben we jullie geïnformeerd over onderstaande afspraken:

 • De part-66 wordt komende tijd geïndexeerd met loonsverhogingen (totaal 8,5%), (part-145 wordt automatisch geïndexeerd met loonsverhoging).
 • Er komt een pilot waarbij de zeggenschap van de KV dagen in de teams komt te liggen.
 • Introductie van een ‘technische expertise toeslag’ voor GWK’s en monteurs(+D) van 480 /960 euro per jaar.
 • Uitbreiding van de 80/90/100 regeling van 3 naar 5 jaar.
 • Nieuwe afspraak nachtdienstvrijstelling in de cao.
 • Werkgelegenheidsgarantie is weer verlengd.
 • Studie naar Pensioenakkoord i.v.m. mogelijkheid eerder stoppen met werken.
 • Onderzoek naar verkorten van de werkweek.
 • Ophogen van de ER-factor.
 • Behoud van Bijlage 15 (overtolligheidsregel), behoud van alle EDV-dagen en huidige daggeldvergoeding (deze onderwerpen wilde KLM versoberen).

Keuze
Grondbonden hebben gekozen voor iets meer structureel loon (1,5% extra per 1-1-2020) als uitruil voor een aangepaste/lagere winstdelingsregeling. Daarmee is een deel van het variabel loon vast gemaakt en komt het totaal op 8,5% (cumulatief 8,8%) over 33 maanden.

Extra afspraken

 • De oorspronkelijke 7 stappen in het loon zijn teruggebracht naar 4. Het voorstel dat de NVLT daarin had gedaan is door KLM overgenomen. Gevolg is dat de structurele verhoging (7%+1,5% over de looptijd van 33 maanden) niet stijgt, maar dat het ‘volume’ over de contractperiode wel iets toeneemt.
 • Per 1-9-19 wordt bij een deel (1%) van de loonsverhoging een bodem van 37 euro toegepast
 • Over de onregelmatigheidstoeslag ORT wordt 8% vakantiegeld uitgekeerd. Daarentegen wordt de ORT over een deel van de cao verhogingen (4%) niet verhoogd. Resultaat van beide afspraken is dat hierdoor structureel een positief voordeel ontstaat van ca. 0,7% van het jaarsalaris. De eerste twee jaar is het voordeel zelfs iets hoger.
 • Er wordt middels het DI budget 2x een eenmalige uitkering toegekend van iets meer dan 1% van het jaarsalaris. Dit wordt gefinancierd vanuit een apart pensioendepot waar we nog niet eerder een bestemming aan hadden gegeven. Dit gaat niet ten koste van je huidige pensioenregeling.

Positieve conclusie
Voor wat de inhoudelijke afspraken betreft hadden we al een mooi resultaat bereikt. Onder andere de extra toelage voor certifying staff en monteurs zijn we tevreden over. De loonparagraaf vonden we echter wat ‘sober’ in vergelijking met de landelijke afspraken van dit moment.
Met ‘de extra afspraken’ van gisteren is het resultaat van de cao onderhandelingen verder verbeterd. Daarom zijn we nu tevreden met het totale resultaat. Met name voor onze achterban zijn er naast de loonsverhogingen veel extra’s gerealiseerd.

Toelichting en raadpleging
Aanstaande vrijdag wordt het kader en het actiecomité verder geïnformeerd.
Op 23 oktober aanstaande organiseren we twee bijeenkomsten waar we de leden ‘tekst en uitleg’ zullen geven en jullie kunnen stemmen. Hierover ontvangen jullie meer informatie, maar noteer de datum alvast in je agenda!


Onderhandelingsdelegatie en bestuur

Onderhandelingsresultaat KLM GROND CAO 2019-2022

Back To Top
Zoeken