Skip to content

Resultaten overleg vakbonden en KLM omtrent functiewaarderingsproces GWK’s…

19 Mei 2011

19.25 uur. Zoals bekend is er vandaag overleg geweest tussen de
vakbonden en KLM omtrent het functiewaarderingsproces voor de GWK’s.
Het resultaat van dit overleg, de gemaakte afspraken tussen de
aanwezige partijen, vindt u hieronder.

Er is op 18 en 19 mei jl.op meerdere plekken werkoverleg geweest
binnen E&M. Aanleiding hiervoor was het recente
functiewaarderingsproces voor de GWK-functie, waarbij vraagtekens zijn
gesteld bij de integriteit van de functiewaardering. Aan het externe
overleg is gevraagd om zich hierover te buigen.

Overlegpartijen hebben op 19 mei jl. overleg met elkaar gevoerd over
de ontstane situatie. In dit overleg hebben overlegpartijen het
volgende afgesproken:

1. Er wordt, op een zo kortst mogelijke termijn, een meerdaagse
werksessie ingericht waarbij de functiebeschrijvingen opnieuw door
partijen zullen worden vastgesteld.

2. Aan deze conferentie zullen KLM en vertegenwoordigers van,
deskundigen van en functiehouders uitgenodigd door
werknemersorganisatie betrokken deelnemen.

3. Deze werksessie zal worden voorgezeten door een door partijen aan
te wijzen onafhankelijke voorzitter.

4. Twee onafhankelijke bureaus, te weten de AWVN en EVZ zullen
vervolgens worden gevraagd onafhankelijk van elkaar de functies te
wegen.

5. De uitkomst van deze weging zal worden medegedeeld aan
overlegpartijen en als zodanig worden vastgesteld.

6. Partijen hebben afgesproken om slechts in uitzonderlijke gevallen
individuele beroepsprocedures toe te staan.

7. Partijen hebben afgesproken het proces voor 1 juli of zoveel eerder
als mogelijk (en afhankelijk van de beschikbaarheid van de externe
bureaus) , af te ronden.

Partijen hebben afgesproken dat dit een eenmalige afwijking is ten
opzichte van het in de CAO beschreven proces (T-protocol). Na
afronding hiervan, zal het reguliere proces wederom van toepassing
zijn.

Partijen zijn bereid om, indien daar behoefte aan is, volgende week
nadere toelichting te geven over deze afspraken. Het initiatief
daartoe zal genomen worden door de resp. werknemersorganisaties.

Partijen roepen hiermee alle betrokkenen op de werkzaamheden op
reguliere wijze uit te voeren.

CNV Vakmensen
De Unie
FNV Bondgenoten
NVLT
VHKP
KLM

Naarden
19 mei 2011

Back To Top
Zoeken