Skip to content

Samen naar de finish of roepen langs de zijlijn

De leden van NVLT zijn in meerderheid akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Transavia Grond cao. Gegeven de vele opmerkingen ging dat zeker niet van harte, want niemand vindt het fijn om in te leveren. Veel collega’s merken echter wel op dat deze ene stap terug, ruimte maakt voor weer twee stappen vooruit. Nu de collega’s van CNV Vakmensen en De Unie ook instemmen met het resultaat, is er sprake van een voldoende breed draagvlak onder de Transavia medewerkers voor de nieuwe cao.

Cao een feit
De drie bonden vertegenwoordigen samen een ruime meerderheid van de vakbondsleden bij Transavia. Ook zonder de collega’s van FNV Luchtvaart zal de cao, met alle afspraken die daarbij gemaakt zijn, van kracht worden. Daarmee is tevens vastgelegd dat NVLT, CNV en De Unie betrokken blijven bij alle overleg over zaken die het personeel binnen Transavia aangaan.

Meer dan alleen inleveren
Graag hadden wij met alle bonden gezamenlijk deze cao afgesproken. Maar het lijkt er sterk op dat een van de collega’s de gelegenheid te baat neemt om nu een ledenwerfcampagne te starten alleen op het sentiment van “wilt u inleveren of wilt u niet inleveren?”. Daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat er bij Transavia veel meer aan de hand is, als het gaat om het mogelijk maken van continuïteit en groei.
Groei onder voorwaarden

Gulfcarriers en low cost maatschappijen zijn er doelbewust op uit om classic carriers in Europa te laten omvallen. Transavia heeft door alle omvormingen van de laatste jaren momenteel de beste kaarten om het als luchtvaartmaatschappij weer veel beter te gaan doen en krijgt daarvoor van KLM (en investeerders) ook de ruimte om te groeien. Maar die ruimte wordt alleen geboden als zij ook kostenbesparingen en productiviteitsverbeteringen laten zien. Dat is geen vaststelling om medewerkers angst aan te jagen, maar een weergave van de realiteit bij Transavia. Alle publicaties van de laatste tijd (KLM-AF groep zou minder hoeven te bezuinigen; mogelijke staking bij cabine van Transavia FR en bericht van het management van Transavia dat we ‘de goede kant op gaan’) doet aan die realiteit niets af.

Samen sterk
De breuk tussen de bonden aan de onderhandelingstafel was voor NVLT, CNV en De Unie totaal onverwacht. Tijdens de gezamenlijke ledenvergadering eind augustus en tot enkele dagen voor het overleg op 22 september jl. was er een gezamenlijk standpunt van alle vier de bonden over een mandaat van de leden, waarbij er een cao mocht komen met beperkte besparingen (nu geen 6%, maar 2,7%), niet uit het directe inkomen en met aanvullende afspraken. Wij betreuren het zeer dat een van de collega’s een andere strategie heeft gekozen en hopen dat zij alsnog zullen aansluiten bij de nieuwe cao. NVLT, CNV en De Unie zullen hen dan van harte welkom heten, want gezamenlijk is onze invloed altijd het sterkst!
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je altijd terecht bij één van de kaderleden of je kunt contact opnemen met ondergetekende.

Huug Brinkers, NVLT

Back To Top
Zoeken