Skip to content

SECOND OPINION PART66!

Op de laatste KLM CAO vergadering op 08 December 2016 hebben wij ons als bestuur gecommitteerd aan een vraag vanuit de aanwezige leden om een second opinion aan te vragen over de juridische status van de CAO tekst en de bijbehorende CAO protocol tekst betreffende de PART66. Deze teksten hadden wij al juridisch laten toetsen met de reeds bekende uitkomst. Onze second opinion hebben wij laten uitvoeren door een gerenommeerd advocaten kantoor Cleerdin & Hamer en deze zijn tot dezelfde conclusie gekomen als de eerste uitkomst.

Het complete second opinion rapport ligt ter inzage op het NVLT kantoor en kan hier bekeken worden door alle leden.

Het bestuur

Back To Top
Zoeken