Skip to content

Technisch personeel krijgt de rekening voor achterblijvende werving en opleidingen KLM

Waarschuwingen NVLT in de wind geslagen

De tekorten aan luchtvaarttechnici binnen de KLM zijn uiteindelijk zo ver opgelopen, dat uitbesteding van ons werk naar KLM UK en Sabena onafwendbaar is geworden. KLM is te laat en in onvoldoende mate gestart met het werven van nieuwe technici. Ook het verbeteren van de opleidingsmogelijkheden voor de Parts en de  Basic AML is nog steeds niet doeltreffend ingericht.

Dovemansoren
De NVLT wijst al geruime tijd op de langdurige opleidingstermijn van certifying staff en dat hier vanwege de aankomende pensioengolf op vooruit gewerkt moest worden. Ook vorig jaar nog hebben we met de position paper “Alle hens aan dek!” breed aandacht voor de impact van de schaarste op de vliegproductie gevraagd. NO TECHNICIAN = NO FLIGHT! is nog steeds van toepassing.

Werkgelegenheid
Uit principe zijn wij tegenstander van uitbestedingen, vanwege het verlies aan werkgelegenheid voor de Nederlandse luchtvaarttechnici. Nu het water qua bezettingstekort aan de lippen staat, kunnen we niet anders dan instemmen met de TIJDELIJKE uitbesteding van de C-lijn en de A330 A-checks.

Voorwaarden
De uitbestedingen spelen ongeveer 75 fte’s vrij voor extra productie. Dit geeft hooguit een jaar lucht voor de tekorten. De NVLT zal KLM toestemming geven voor de benodigde mutaties, maar alleen onder voorwaarden. Er moet voor gezorgd worden dat deze uitbestedingen ook daadwerkelijk tijdelijk zullen zijn én verdere uitbestedingen worden voorkomen. Wij stellen daarom de volgende voorwaarden:

  • KLM maakt een plan de campagne, waarin concreet en controleerbaar wordt toegelicht hoe KLM er voor zal zorgen dat door werving, opleiding en behoud de personeelsbezetting weer op peil gebracht zal worden;
  • In dit plan wordt specifiek aangegeven hoeveel fte’s, waar, met welke bevoegdheden en wanneer nodig zullen zijn en welke activiteiten en investeringen KLM daarbij zal uitvoeren en doen;
  • Hierover zullen ook criteria en evaluatie momenten voor bespreking in het Reguliere vakbondsoverleg worden afgesproken om de voortgang van de ontwikkelingen te kunnen volgen en waar nodig bij te sturen;
  • Verder dient KLM bij de verplaatsingen zoveel mogelijk rekening te houden met eventuele voorkeuren van individuele medewerkers en er voor te zorgen dat oplossingen worden gezocht voor mogelijke persoonlijke knelpunten als gevolg van de verplaatsingen.

Dit standpunt van het NVLT bestuur is tot stand gekomen met instemming van de kaderleden en zij zullen ook nauw betrokken blijven bij de verdere ontwikkelingen rond de uitvoering van deze plannen en de genoemde voorwaarden.

Beoordeling
We gaan er vanuit dat KLM aan onze voorwaarden tegemoet zal komen. Samen met de kaderleden zullen we het plan de campagne van KLM beoordelen op haalbaarheid en te verwachten effectiviteit.

Het is 5 over 12 en KLM moet nu eindelijk gaan inzien dat ze de vliegschema’s alleen waar kunnen blijven maken als er daadwerkelijk een effectief samenwerkingsverband word ingericht om jong technisch talent aan te trekken en op te leiden.

De tijd van afwachten en de opleidingen aan de markt overlaten ligt nu achter ons!

Vragen
Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org of neem persoonlijk contact op met een van de kaderleden!

Met vriendelijke groet,
Bestuur NVLT 
 
Back To Top
Zoeken