Skip to content

Teruggave/verschuiven van opgenomen verlof bij KLM

Beste leden,

In de now 3 afspraken is het algemene verbod op teruggave/verschuiven van opgenomen MV dagen beëindigd en dat weer de (lokale) (vakantie)regelingen/beleid gelden. Hieraan is gekoppeld dat de medewerker zijn opgebouwde wettelijke verlofdagen ook in 2021 afbouwt.

De now 3 afspraken gaan over flexibiliteit die de werknemer extra biedt aan de KLM. Door het teruggeven van verlof weer mogelijk te maken geeft de KLM weer een gedeelte van de flexibiliteit terug aan de werknemer. Dit teruggeven van flexibiliteit vinden wij een goede zaak want flexibiliteit moet van twee kanten komen.


KLM ziet dat er onterecht gebruik wordt gemaakt van deze regeling (medewerkers geven verlof terug wanneer zij verwachten afgeschaald te gaan worden). Ook wij als NVLT kunnen niet achter deze werkwijze van deze medewerker staan.
Indien u verlof wilt verschuiven/ teruggeven en dit wordt geweigerd op andere gronden dan het oude beleid horen wij dit graag van jullie.


Het bestuur

Back To Top
Zoeken