Skip to content

Toekomst Luchtvaart

Geachte leden,

In deze onzekere tijden is ook het NVLT bestuur continue op zoek naar helderheid en zekerheid.

Wij hebben hierover als bestuur meermaals per week overleg. Dit om voor onze leden het meest haalbare te kunnen zeker stellen.

Wij verwachten dat de luchtvaart langdurig te maken krijgt met een krimpscenario.

Zoals ook IATA in haar analyses duidelijk laat zien: https://airlines.iata.org/news/airlines-facing-rapid-cash-burn

Dat dit consequenties zal hebben voor onze leden is evident immers krimpen betekent een reductie in werkgelegenheid.

Hoe groot die reductie zal zijn is op korte termijn niet te voorspellen.

Als bestuur hechten we er wel waarde aan nogmaals te bevestigen dat behoud van werkgelegenheid onze eerste prioriteit is.

Het invullen van deze prioriteit zal wat ons betreft collectief moeten gebeuren.

Door de schade gezamenlijk te dragen blijft het perspectief op werk zo groot mogelijk.

Dat er moeilijke en onzekere tijden in het verschiet liggen is helder evenals de conclusie dat iedereen hierdoor geraakt zal worden.

Om als vakgroep met een duidelijke stem straks de gesprekken hierover aan te kunnen gaan  is organisatiegraad een groot goed.

We wijzen dan ook graag nogmaals op het belang van nieuwe leden, ook voor de volgende generatie GWK’s; onze nieuwe monteurs.

Zij kunnen zich nu aanmelden tegen een sterk gereduceerd tarief in de eerste drie jaren waarbij tevens een aanbrengpremie van toepassing is.

Het bestuur

Back To Top
Zoeken