Skip to content

Toelichting bij salarisstrook november 2018 grondpersoneel KLM

Beste Leden,

Hieronder de uitleg van KLM t.a.v. salarisstrook november 2018 ook te vinden op:  https://myklm.klm.com/documents/28891/504857/Toelichting+bij+salarisstrook+november+2018+grondpersoneel+update+2018-11-23+%28002%29.pdf/4296f4af-a342-635f-596c-b05a57c1863e

Toelichting bij salarisstrook november 2018 grondpersoneel KLM

Per 1 november 2018 zijn de salarissen van het grondpersoneel met 1,5 % verhoogd en wordt de vrijval Witteveenkader omgezet naar salaris.

Cao verhoging grondpersoneel KLM
In de cao voor het grondpersoneel van KLM is per 1 november 2018 een salarisverhoging afgesproken. De verhoging bedraagt 1,5%.

Ploegendiensttoeslag
De ploegendiensttoeslag wordt altijd met een maand vertraging uitbetaald. Dat betekent dat de verhoging van de ploegendiensttoeslag pas op de salarisstrook van december 2018 zichtbaar is.

Vereenvoudiging
In het kader van vereenvoudiging is per 1 november 2018 art 10.11 van de cao (op de salarisstrook zichtbaar als “vrijval Witteveenkader”) vervallen. Ter compensatie zijn de salarissen per 1 november 2018 structureel met 1,07% verhoogd. Deze verhoging is op jaarbasis kostenneutraal.
Uitleg over vrijval Witteveenkader staat onderaan in dit document

Uitvoering en impact op het salaris
Technisch wordt het salaris per 1 november 2018 met 2,586% verhoogd en (let op) tegelijkertijd vervalt hiermee de compensatie vrijval Wittenveenkader wat tot en met oktober 2018 apart op de salarisstrook stond.
De 2,586% verhoging van het loon komt door de gekozen volgorde waarbij eerst de 1,5% cao verhoging wordt toegekend en daarna de verhoging van 1,07% vervallen Witteveenkader wordt toegekend. De nieuwe salaristabellen kan je terugvinden op MyKLM.org.

Uitleg over vrijval Witteveenkader
De vrijval Witteveenkader is in 2015 ontstaan als gevolg van de versobering van de pensioenopbouw. Deze wordt nu omgezet in vast salaris. Vast salaris heeft een hogere waarde want over vast salaris wordt vakantiegeld opgebouwd, bepaalt de hoogte eindejaarsuitkering, variabel inkomen, telt mee in het berekenen van de ploegendiensttoeslag en vooral niet te vergeten in de pensioenopbouw.
Als de vrijval Witteveenkader één op één in het salaris was opgenomen zou als gevolg van deze extra’s de uitkering hoger zijn dan de waarde van het Witteveenkader. Daarom hebben cao partijen besloten dit kostenneutraal door te voeren, door het Witteveenkader voor 1,07% in de verhoging op te nemen. De gevolgen voor de eindejaarsuitkering zijn in december zichtbaar en de gevolgen voor het vakantiegeld in mei 2019. En uiteraard vanaf 1 januari 2019 een iets hogere pensioenopbouw.
Hiermee houdt het Witteveenkader exact dezelfde waarde alleen is dat deze maand in het netto salaris nog niet allemaal terug te zien.

Wat is het effect op mijn nettoloon? – Uiteraard is het effect voor iedereen anders en afhankelijk van factoren zoals: contractpercentage, loonbelastingtarief, reiskostenvergoeding, wisseldienstrooster etc. – Voor wie in ploegendienst werken: de stijging van de ploegendiensttoeslag is pas in december zichtbaar – Zoals toegelicht is de stijging van het loon als gevolg van de omzetting van het Witteveenkader kleiner dan de afschaffing van de maandelijkse compensatie. Het verschil hiertussen wordt goedgemaakt door onder andere meer pensioenopbouw, hogere vakantie-uitkering en een hogere eindejaarsuitkering of variabel inkomen.

Met vriendelijke groet

Secretaris NVLT

Theo de Werk,

Back To Top
Zoeken