Skip to content

Transavia Cao overleg voortgezet

Beste NVLT leden bij Transavia,

Transavia Grond cao: zoektocht naar eensgezinde oplossing

In de afgelopen maanden hebben NVLT en de collega bonden al meerdere keren gesproken over een nieuwe cao voor het grondpersoneel bij Transavia. Vooral door de lopende rechtszaak tegen Transavia over het inleveren van de ADV dagen is dat een bijzonder ingewikkeld verhaal. Toch proberen we een oplossing te vinden, waar alle vier de bonden weer bij aan kunnen sluiten. Maar verschillende belangen en verwachtingen maken dit heel lastig.

ADV ingeleverd met tegenprestaties

In de vorige cao hebben we afgesproken dat een aantal ADV dagen werd ingeleverd. Dit droeg bij aan het verlagen van de CASK kosten van Transavia. De tegenprestatie was een garantie op geen gedwongen ontslagen, de vrijwillig vertrekregeling en uitzicht op een verbeterde winstdelingsregeling. De besparingen maakten ook groei van Transavia mogelijk, wat natuurlijk belangrijk is voor de continuïteit en onze werkgelegenheid in de toekomst.

Cao niet opgezegd

Collega bond FNV wees het inleveren van arbeidsvoorwaarden af en startte een rechtszaak tegen Transavia. Al snel bleek echter dat een technische vormfout van Transavia het onderwerp van gesprek werd. De oude cao was namelijk pas later formeel opgezegd en dat levert juridisch mogelijk een probleem op. Als de rechter dit probleem onderschrijft, kan dat leiden tot een beperkte en éénmalige teruggave van 5 ADV dagen aan het personeel.
Er bestaat ook een zeer kleine kans dat de rechter tot de conclusie komt dat er helemaal geen nieuwe cao had kunnen worden afgesproken. Maar dan zouden dus ook de werkgelegenheidsgarantie en de VVR niet meer van toepassing zijn! Medewerkers die (dreigend) boventallig zijn, zouden daarmee deze belangrijke bescherming kunnen kwijtraken. Ook de voorwaarden die door KLM eerder zijn gesteld voor een financiële bijdrage om te kunnen groeien (vlootuitbreiding) zou daarmee onder druk kunnen komen te staan of weer onderwerp van discussie kunnen worden. En dat is iets wat we liever niet willen …… en gelukkig is dat ook nog niet aan de orde!

Catch-22
FNV wil perse de uitspraak van de rechtbank afwachten en geen schikking treffen. Ook een nieuwe cao afspreken, zou betekenen dat ze –hoe klein de kans ook- afzien van de mogelijkheid op voortzetting van de oude cao zonder inleveren van ADV dagen. Maar de uitkomst van de rechtszaak laat nog op zich wachten en het is niet ondenkbeeldig dat Transavia in hoger beroep gaat. Dit kan nog maanden of zelfs jaren gaan duren. In de tussentijd werkt de cao wel door, maar kunnen er geen aanvullende afspraken worden gemaak Het ene belang, sluit daarmee het andere uit.

Samen verder
De NVLT wil graag tot een oplossing komen waarmee alle bonden en Transavia weer samen verder kunnen, maar ook de uitspraak van de rechtszaak kan worden afgewacht. Die wil is in ieder geval aanwezig bij alle partijen.
In het licht hiervan willen we dan ook proberen te komen tot een cao met een beperkte looptijd en toch een verbetering van het besteedbaar inkomen. Hoewel dit voor ons nu wellicht minder belangrijk lijkt, vinden we ook voortzetting van de werkgelegenheidsgarantie en de vrijwillig vertrekregeling belangrijk. Niet alleen uit solidariteit met de andere ‘grond- collega’s’, maar ook om deze afspraken te borgen voor de toekomst.

Verkenning
De mogelijkheden om tot zo’n akkoord te komen worden de komende periode door alle bonden verkend met de kaderleden.
Op 14 februari a.s. is het volgende cao overleg en we hopen dan tot een gezamenlijk akkoord te kunnen komen, dat we aan jullie kunnen voorleggen.

Met vriendelijke groet,
mede namens Peter de Moor en Erik Kramer

Huug Brinkers
Adviseur / onderhandelaar

Back To Top
Zoeken