Skip to content

Transavia: eigen techniek-schalen nog niet op tafel

Transavia houdt kaarten tegen de borst

Na het 6e cao-overleg gisteren 18 april 2023, kunnen we de eerste voorstellen van Transavia met jullie delen. Op verschillende onderdelen zien we dat er stappen worden gezet, maar helaas is er terughoudendheid als het gaat om het direct inzetten van verbeteringen voor technici.

Alle voorstellen die over en weer gedaan worden, zijn een tussenstand. Voorstellen kunnen nog wijzigen als we samen besluiten om andere keuzes te maken.

Actieplan VO
Als het gaat om behoud en werven zijn er veel maatregelen die genomen kunnen worden. Transavia wil al die mogelijkheden eerst inhoudelijk bespreken om te komen tot een Actieplan voor VO. Dat plan moet uiterlijk over 6 maanden tot concrete daden leiden. Wij als NVLT vinden daarentegen dat onze voorstellen en met name het eigen loongebouw niet langer kunnen wachten. Maar we kunnen begrip opbrengen voor het maken van goed overwogen en effectieve keuzes.

Teken van goede wil
We hebben daarom voorgesteld om per 1 juni a.s. als teken van goede wil te komen tot eigen techniek schalen, bestaande uit de huidige salarissen met voor nu alleen het toevoegen van de bestaande functietoeslag voor Certified Technicians (€210 per maand) en voor Certified Mechanics de nieuw af te spreken functietoeslag van €105 bruto per maand. Daarmee laat Transavia aan ons zien dat zij ons  als technici erkent en waardeert en ook serieus een eigen loongebouw wil optuigen.

Mogelijkheden
Wij zijn dan bereid om een actieplan af te spreken met een deadline per 1 november 2023. Daarin zullen we dan praten over het inzetten van mogelijkheden tot verdere invulling van het salarisgebouw inclusief toeslagen, nevenwerkzaamheden, ouderenbeleid en zomer/winter inzet.
Dit is wat ons betreft niet limitatief en ook kan nog gedacht worden aan de wisseldiensttoeslag, nachtdiensten en rust, de aanbrengbonus en jubileumuitkeringen.

Tot die tijd…
Zetten wij in op een tijdelijke retentietoelage van 1 juni tot en met 31 oktober van een bedrag per maand en een extra bedrag als je op 1 november nog in dienst bent. We hebben een stevig voorstel gedaan, want de situatie is er wat ons betreft wel naar om flink in te zetten voor het behoud van collega’s in deze drukke zomer. Is er op 1 november a.s. géén actieplan, dan wordt de af te spreken toelage wat ons betreft (telkens) met 5 maanden verlengd.

Loonbod
Naast de discussie over de eigen loonschalen willen wij ook afspraken maken over een reguliere loonsverhoging.  Onze inzet is volledige reparatie van de inflatie met een plus. Transavia geeft aan dat het voor hen niet mogelijk is om deze afspraak nu te maken, vanwege de nog opkrabbelende financiële situatie en alle onzekerheden in de luchtvaart. Dit onderwerp zal dan ook nog de nodige voeten in aarde hebben om tot een acceptabele afspraak te kunnen komen.

Transavia stelt nu voor om in een éénjarige cao een aantal structurele loonsverhogingen toe te kennen met een minimum bodem. De NVLT is normaal gesproken geen voorstander van het werken met minimum bodems, maar door de extreme inflatie in 2022 werden de lagere salarissen relatief harder getroffen. In dit geval menen wij dat daarom een minimum bodem billijk is. Over de hoogte van de percentages zal nog verder gesproken moeten worden.

Andere voorstellen
Vooralsnog lijkt het wel mogelijk te zijn om afspraken te maken over het verlengen van de eenmalige salariscorrectie (+5 tredes) bij promotie van mechanic naar certifying mechanic, het afschaffen van de eigen bijdrage parkeerkosten en  volledige vergoeding voor reizen met openbaar vervoer, ook wordt het mogelijk eenmalig extra bovenwettelijk verlof en compensatiedagen te verkopen. Daarnaast  is Transavia bereid om een disclaimer af te spreken over eventuele afspraken over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en ook de loonafspraken in andere domeinen. Daarmee kunnen wij voortmaken om onze cao af te sluiten, zonder zorgen over verschillen met cabine en/ of de vliegers.

Vervolg
We zijn er zeer zeker nog niet uit voor deze cao. Het is wel verfrissend dat Transavia concrete voorstellen heeft gedaan en ook stappen maakt. Dat laat in ieder geval zien dat zij serieus willen proberen om voortvarend tot een nieuwe cao te komen. Maar dan zal er nog wel het nodige op de inhoud moeten gaan gebeuren…

De onderhandelingen gaan verder op 1 mei a.s., daarna volgt weer een update.

Als je nog vragen of opmerkingen hebt dan kan je die natuurlijk gerust stellen via transavia@nvlt.org of p.demoor@nvlt.org.

Met vriendelijke groet,

Peter de Moor, Erik Kramer (kader-/ delegatieleden)
Joop Hofland (onderhandelaar/adviseur)

Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT!
Tik/ klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken