Skip to content

Transavia: overleg Actieplan Vliegtuigonderhoud gestart

Opzetten enquête eerste stap

Zoals in de nieuwe cao afgesproken gaan Transavia, de NVLT en onze collega bond een Actieplan ter bevordering van werving en retentie op de lange termijn van Mechanics, Certifying Mechanics, Certifying Technicians, Senior Certifying Technicians, Hangaar Coördinatoren en Team Leads opstellen.

Tijdsplan
Vandaag (24 augustus 2023) zijn we voortvarend en constructief met het overleg hierover gestart en hebben we samen een tijdsplan gemaakt om uiterlijk voor 1 februari 2024 tot een concreet advies met een gebalanceerde set aan structurele financiële en/ of niet financiële maatregelen te komen.

Enquête
Afgesproken is dat het startpunt van het Actieplan een gezamenlijke enquête onder alle werknemers in scope zal zijn. De eerste stappen zullen dan ook zijn om hiervoor een geschikt onafhankelijk bureau te vinden om de enquête uit te voeren en samen met hen de enquête in te gaan richten. We willen daarbij vooral ook een brede blik krijgen op alle positieve en negatieve zaken rond het werken bij Transavia.

Haalbaar
De planning is uiteraard mede afhankelijk van de mogelijkheden die het enquête bureau kan bieden en ook van de snelheid waarmee we de enquête kunnen opstellen. Uiteraard staat zorgvuldigheid daarbij voorop. Alles overziend zijn wij echter positief over het kunnen halen van de deadline voor het advies over het Actieplan.

Als je nog vragen hebt kan je die altijd stellen via transavia@nvlt.org of natuurlijk mondeling rechtstreeks bij de delegatieleden.

Met vriendelijke groet,

Peter de Moor en Erik Kramer (delegatie leden)
Joop Hofland (onderhandelaar/adviseur)

Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT! 
Tik/ klik hier of op de afbeelding voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken