Skip to content

Transavia: toezegging eigen schalen techniek, maar toch een dooie mus!

Op 12 mei 2023 heeft het 8e cao-overleg plaatsgevonden. Dit stond geheel in het teken van de eigen loonschalen voor de technische functies. Transavia maakte de stap om toe te zeggen dat die eigen schalen er zullen komen, maar… wel onder de voorwaarde dat er een cao-akkoord wordt gesloten met alle drie de partijen, Transavia, NVLT en FNV. De laatste liet vanmiddag echter weten dat zij “aan tafel voorstander van één loongebouw voor al het grondpersoneel zijn”. Dit standpunt was niet eerder zo duidelijk kenbaar gemaakt.

Geen “ja mits…”
Natuurlijk wil de NVLT het liefst ook een cao met alle drie partijen sluiten. Maar FNV heeft aangekondigd de leden tussentijds te gaan raadplegen en hen ook te vragen om een besluit over wel of geen eigen loonschalen voor de techniek. Bij een “nee” is de toezegging van Transavia dus van tafel en moet er weer opnieuw gesproken gaan worden. Dit betekent in feite dat onze collega bond gaat bepalen of wij wel of geen eigen loongebouw krijgen en dat vinden wij niet acceptabel.

Wij willen een onvoorwaardelijke toezegging dat Transavia de loonschalen gaat inrichten en geen “ja, mits…”!

Erkenning en waardering
Wij vragen met de salarisschalen om erkenning en waardering voor de inzet van luchtvaartechnici bij Transavia, om de loon achterstand op de technische markt deels in te lopen, om van losse toeslagen vast loon te maken en om de retentie en werving te verbeteren. Dat is geen zaak om na 8 cao rondes een onderhandelingspunt tussen de bonden van te maken. Transavia moet een keuze maken, want dit leidt alleen tot pappen-en-nathouden.

Het gebrek aan (luchtvaart)technici is geen tijdelijk probleem, maar zal zeker nog 10 tot 15 jaar aan de orde zijn. Dan is een stevige operatie nodig en geen doekjes voor het bloeden!

Niet consequent
Overigens kunnen wij het standpunt van de FNV niet volgen. In veel andere contracten spreken zij al jarenlang verschillende schalen af voor verschillende groepen, ook in de luchtvaart. Denk aan KLM (OSG/ MSG), Regional Jet Center (schalen boven de Metalektro cao) of CHC Helikopters (TD- en niet TD-schalen). Ook de zomerbonus die vorig jaar werd afgesproken met Schiphol, mocht alleen voor een beperkte groep medewerkers gelden.

Daarbij komt dat de beloningsverschillen bij Transavia in feite allang bestaan, alleen staan deze niet samengevat in één salarisschaal.

Cao-overleg opgeschort
Transavia heeft géén onvoorwaardelijke toezegging gedaan, daarmee hebben wij geen mandaat van jullie meer om verder te spreken over een nieuwe cao. Gezien de onduidelijkheden, hebben we daarom moeten besluiten het cao-overleg voorlopig op te schorten.

Hoe verder?
Er zijn een aantal scenario’s mogelijk:

 • De leden van de FNV stemmen wel in met eigen loonschalen voor technici:
  dan pakken we de draad  van het cao-overleg weer op;
 • De leden van de FNV stemmen niet in met eigen loonschalen voor technici:
  we zullen Transavia  vragen of ze de toezegging gestand doen of intrekken. Wij treden hierover niet opnieuw in overleg,. Er is geen compromis mogelijk, dus we vragen een “ja” of een “nee”;
 • Bij een “ja” van Transavia :
  dan pakken we de draad  van het cao-overleg weer op;
 • Bij een “nee” van Transavia:
  nodigen wij jullie uit voor een digitale ledenvergadering en zullen we samen besluiten over het mandaat en de mogelijkheden om onze voorstellen kracht bij te zetten.


Wij betreuren het ten zeerste dat we hebben moeten besluiten om het cao-overleg op te schorten. Veel liever hadden we een akkoord gesloten met eigen loonschalen en alle andere afspraken. Maar blijkbaar is het helaas eerst nodig om deze weg te volgen om Transavia te overtuigen.

Schroom niet om ons persoonlijk of via transavia@nvlt.org of p.demoor@nvlt.org jullie commentaar te laten weten.

Met vriendelijke groet,

Peter de Moor, Erik Kramer (kader-/ delegatieleden)
Joop Hofland (onderhandelaar/adviseur)


Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT!
Tik/ klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken