Skip to content

Transavia: uitvoering cao-afspraken vordert

…maar nog geen duidelijkheid vergoeding 2e vliegtuigtype

In het cao-akkoord van afgelopen zomer werden verschillende afspraken gemaakt, die door Transavia nog moesten worden uitgevoerd en ingeregeld. Gisteren, donderdag 1 december 2022, zijn wij hierover bijgepraat door Transavia. Wij zijn positief over de vorderingen, maar moesten wel constateren dat we helaas nog geen uitsluitsel kunnen krijgen over de vergoeding van het 2e vliegtuigtype. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen.

Financiële afspraken
Alle financiële zaken zijn inmiddels uitgevoerd. Loonsverhoging 5,06% per april, in juli eenmalige uitkering van 2,58%, afschaffen jeugdschalen en salariscorrectie GWK. De eenmalige uitkering van €300 in augustus, in oktober loonsverhoging 2% en terugveren tredepauze en tot slot de verhoging van de wisseldienstvermenigvuldigingsfactor en bijzondere toeslag VO/ AML toeslag.

Vitaliteitsbudget (FFYF)

Vanaf 1 januari a.s. kan er digitaal gebruik worden gemaakt van het meer uitgebreide aanbod, waar nu ook jouw sportabonnement onder valt. Voor het fietsplan kan je ook nog het gespaarde budget van 2021 gebruiken. Transavia heeft besloten dat dit niet komt te vervallen. Je kunt dan voor een fiets maximaal 3 jaren bij elkaar opsparen, dus 2021, 2022 en 2023 of eerder een kleiner bedrag inzetten voor de aanschaf natuurlijk.

Tijdelijke RVU-regeling
Je kunt vanaf 1 januari 2023 gebruik maken van de mogelijkheid om maximaal drie jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd uit dienst te treden. Aanmelden is mogelijk via HR BP. Zie de verdere voorwaarden op T-net.

Geboekt IPB
Ook vanaf 1 januari 2023 kunnen medewerkers die langer dan 12,5 jaar in dienst zijn 1x per jaar geboekt IPB’en. Deze mogelijkheid geldt zolang nog gebruik wordt gemaakt van de staatssteun (garanties).

Vergoeding 2e vliegtuigtype
Volgens de gemaakte cao-afspraak hebben we hierover nu een eerste keer gesproken. De NVLT wil liefst zo snel mogelijk duidelijkheid over de vergoedingen en de ingangsdatum. Transavia denkt aan een systeem van CAT A. bevoegdheden op de Airbus, naast GWK’s met volledige B1 en/ of B2 certificeringen op Boeing en Airbus. Ook over de hoogte van de vergoeding moeten we het nog eens gaan worden.

Transavia heeft toegezegd dat zij in januari een voorstel zal doen en dat wij hierover dan verder in gesprek zullen gaan. Wat de NVLT betreft maken we dan ook direct een totale afspraak hierover. Wij gaan hiermee niet wachten tot het nieuwe cao-traject klaar is!

Functionele aansturing
Transavia denkt nog na over de (mogelijke) afschaffing van de SI OC functie en het aanpassen van de functionele aansturing, bijvoorbeeld via de C-license met nevenfunctie taken. Aangegeven is dat hierover medio januari besluiten zullen worden genomen. Afhankelijk van de inhoud kan dit voor een advies langs de Ondernemingsraad moeten. Met de NVLT en de collega bonden zal dan worden gesproken over de nevenfuncties, de vergoedingen hiervoor en ook een eventuele afbouwregeling voor de huidige nevenfuncties.

Arbeidsmarktkrapte
Ondanks het best grote verloop onder ervaren collega’s bij VO in het afgelopen jaar, geeft Transavia aan dat er nu en voor de komende zomer geen tekorten zijn, die het uitvoeren van de productie in de weg staan. Wel is er sprake van een licht hogere inhuur. Het aannemen van nieuwe monteurs loopt op zich nog voorspoedig, maar men realiseert zich dat de benodigde ervaring scherp in het oog moet worden gehouden.

Vanuit de NVLT-delegatie hebben wij opnieuw onze zorg uitgesproken over de personele bezetting en het gevaar van te hoge werkdruk versus de afteken verantwoordelijkheden van de GWK’s. Daarbij hebben we ook aangetekend dat behoud van medewerkers en het aantrekken van nieuwe collega’s in de aankomende cao-onderhandelingen onze hoogste prioriteit zal zijn.

Als leden nog vragen of opmerkingen hebt dan kunnen zij die natuurlijk gerust stellen via transavia@nvlt.org of p.demoor@nvlt.org.

Back To Top
Zoeken