Skip to content

Tussenstand CAO onderhandelingen KLM

Op 27 en 28 oktober is met de KLM uitvoerig en lang onderhandeld in de eerste fase van het CAO overleg.
Eerder hebben we jullie gemeld dat de onderhandelingen in een uitzonderlijk proces zullen verlopen. Door de slechte prestaties van de luchtvaart en dus ook de KLM, wil de KLM met de bonden praten over de situatie van het bedrijf en wat de rol van de bonden kan zijn om die situatie ten goede te keren.
Wij zijn akkoord gegaan om dit proces in te gaan maar willen ons niet op voorhand binden aan mogelijke uitkomsten.
Dat betekent dat de onderhandelingen nu zijn opgeschort en wij die weer zullen hervatten in april 2012. Wij hebben daarbij wel de voorwaarde gesteld om die onderhandelingen in ieder geval voor 1 juni af te ronden zodat er dan een principe akkoord kan zijn bereikt voor de CAO die 1 oktober 2011 ingaat.
Omdat wij vinden dat er wel een loonsverhoging moet komen waarmee we de zes maanden opschorting kunnen overbruggen is er een loonsverhoging overeen gekomen.
Onder de loonparagraaf van deze onderhandelingen valt ook de verhoging van de Part-66 toeslag die wij in 2011 hebben afgesproken als een uitvloeisel van de CAO 2010. De Part-66 toeslag is ingegaan op 1 januari 2011 en wordt per 1 januari 2012 verhoogd met € 95,00 per maand. Daarmee komt de totale bruto toeslag op € 1.394,00 per jaar. De toeslag wordt jaarlijks met het december salaris uitbetaald samen met de nog ongewijzigde AEP-145 (biett) toeslag.
Deze part-66 toeslag is van toepassing op alle Cerifying Staff.

Verder is een structurele loonsverhoging afgesproken van 1,25% per 1 januari 2012 en een eenmalige uitkering van 1,25% over 6x het april salaris. Deze wordt uitgekeerd met het april salaris.

Nogmaals, het gaat hier om een tussenstand en dus niet om een akkoord of principe akkoord. Ons volledige wensenlijstje blijft op tafel! Dat betekent dat over deze tussenstand geen stemming wordt gehouden. Die stemming wordt gehouden nadat er een principe akkoord is bereikt.

Back To Top
Zoeken