Skip to content

Uitbesteden onderhoud mag!

De rechtbank in Haarlem heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak van een KLM werknemer tegen de KLM N.V.
De uitspraak houdt in dat de KLM onderhoud aan haar vliegtuigen mag uitbesteden. Zij heeft echter wel een inspanningsverplichting om eigen werknemers voldoende werk aan te bieden, aldus de uitspraak.
De werknemer, grondwerktuigkundige bij KLM en lid van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici (NVLT) heeft de zaak aangespannen omdat hij van mening is dat de cao voor het grondpersoneel zou verbieden dat onderhoud aan KLM vliegtuigen niet door derden gedaan mag worden. KLM besteed al vele jaren onderhoudswerkzaamheden uit aan onderhoudsbedrijven in het buitenland. Hier komt ook werk voor terug omdat er meestal een uitruil van werkzaamheden bedongen wordt. De NVLT, waar de werknemer lid van is, zag er geen heil in om op basis van de bedoelde cao artikelen en de preambule van de cao een rechtszaak aan te spannen.
De NVLT is niet bang dat KLM nu op grote schaal onderhoud gaat uitbesteden hoewel de weg daartoe nu wel is vrijgemaakt zolang KLM zich maar aan de zorgplicht houdt om haar personeel binnen het bedrijf aan het werk te houden.

Ron Scherft

Back To Top
Zoeken