Skip to content

Uitnodiging ledenraadpleging klm cao 9 okt

Beste NVLT leden,

 

Op 27 september jongstleden hebben de onderhandelingsdelegaties van de NVLT en de overige grondbonden – na 12 onderhandelingen – een gezamenlijk onderhandelingsresultaat bereikt met de KLM voor de nieuwe cao. Bijgaand treffen jullie de afspraken aan.

Belangrijkste resultaten
Naast de afgesproken loonsverhogingen (in lijn met de andere KLM cao’s bij cabine en cockpit) en de verhoging van de Part66 toeslag, wordt op er op termijn een nieuw (ORBA) loongebouw ingevoerd. Deze invoering heeft met name voor het technisch personeel een positief effect.

Een aantal onderwerpen zullen nog op termijn (in co-creatie) worden uitgewerkt. Hiervoor zoeken wij nog geïnteresseerde leden die hier hun steentje aan willen bijdragen. Heb je interesse? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een e-mail naar info@nvlt.org.

Besluitvormende ledenvergaderingen
Met de nu gemaakte afspraken lijkt de belangrijkste inzet van de NVLT (loon en Part66) te zijn gerealiseerd. Mede vanwege de positieve effecten van de invoering van het nieuwe loongebouw en de overige afspraken, zijn daarom zowel kader, arbeidsvoorwaardencommissie (AVC) alsook het bestuur van de NVLT tevreden met het bereikte resultaat.

Zoals gebruikelijk willen we het cao-resultaat met jullie bespreken en door middel van een stemming aan jullie voorleggen. We nodigen jullie daarvoor uit op 9 oktober aanstaande in het dorpshuis te Badhoevedorp (Snelliuslaan 35, 1171 CZ)  van 10.00 tot 12.00 uur of van 20.00 tot 22.30 uur.

Tijdens de bijeenkomsten zullen wij stapsgewijs het resultaat toelichten, eventuele vragen beantwoorden en middels een stemming jullie mening vragen.

Tot de 9e oktober!

Met vriendelijke groet,

 

Theo de Werk, Henk Donker, Dirk-Jan van den Heuvel (delegatieleden)
en Huug Brinkers (onderhandelaar).

 

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij verklaart de NVLT aan deze regelgeving te voldoen.

 

WhatsApp info groep

Wilt u als eerste op de hoogte gebracht wil worden van het laatste NVLT-nieuws meldt u dan aan voor de WhatsApp info groep met uw 06 nummer op info@nvlt.org. Op deze groep kan geen discussie gevoerd worden het is alleen om informatie vanuit de NVLT.

Back To Top
Zoeken