Skip to content

Uitnodiging themamiddag stichting HUFAG 10 oktober

De stichting HUFAG organiseert op 10 oktober 2018 een themamiddag over Work as Done / Work as Imagined.

Twee termen die door Professor Erik Hollnagel zijn geïntroduceerd in de veiligheidswereld maar die niet direct helder maken wat voor lading het dekt. Andere bewoordingen die het al iets duidelijker maken zijn Papieren wereld en Echte Wereld, Systeemwereld en Leefwereld, etc. In de basis gaat het om het verschil over hoe er ‘buiten de operatie’ (kantoor/overheid/media/etc.) wordt gedacht dat het operationele werk wordt uitgevoerd, en hoe het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dat daar een verschil tussen zit wordt vaak duidelijk uit een onderzoek na een voorval, maar eigenlijk weten we allemaal wel dat er in de praktijk niet altijd volgens de procedures wordt gewerkt. De vraag is, is dat erg? En kunnen we daar wat van leren? Tijdens deze HUFAG themamidag wordt uitgelegd hoe WAI en WAD vallen binnen nieuwe stromen en ontwikkelingen in de veiligheidswereld (Local Rationality, Efficiency-Thoroughness Trade-offs, Drift, Safety II, etc.), welke bedrijven bezig zijn om deze theorieën toe te passen in de praktijk en wat voor resultaten dat tot nu toe heeft opgeleverd.

The difference between Work as Imagined (WAI) and Work as Done (WAD) should not be looked at as a problem that ought to be eliminated. The difference should instead be seen as a source of information about how work is actually done and as an opportunity to improve work. Erik Hollnagel, Hindsight magazine, summer 2017.

Drie sprekers zullen dit thema ieder op hun eigen interessante wijze, benaderen.
Deelname aan deze middag is kosteloos.
Aanmelden kan via: https://goo.gl/forms/X9SO6ClqniluPmgS2

Programma:
Inloop 14:30
Aanvang 15:00
Eerste spreker 15:10 – 15:40
Tweede spreker 15:40 – 16:10
Koffiebreak 16:10 – 16:30
Derde spreker 16:30 – 17:10
Netwerkborrel 17:10– 18:00

Locatie: Hogeschool van Amsterdam, Weesperzijde 190 Amsterdam, zaal C1.05

Over de sprekers:

Ron Koppes
Ron is Safety Expert bij Luchtverkeersleiding Nederland, met de focus op onderzoek naar voorvallen op de regionale vliegvelden. Verder is Ron actief als reservist bij de afdeling voorvalonderzoek van de Luchtmacht. In het verleden is Ron ongevalonderzoeker bij ProRail geweest en hij heeft Human Factors & Luchtvaartveiligheid gestudeerd.
Ron zal vertellen over de verschillende manieren waarop we naar veiligheid en de rol van de mens daarin kunnen kijken en hoe dat beeld bepaalt wat voor vragen we stellen na een ongeval. Het stellen van de juiste vragen is van belang om het verschil tussen Work-As-Imagined en Work-As-Done helder te krijgen. Waar kom je dat verschil allemaal tegen binnen de organisatie en hoe kan je dat inzicht gebruiken om diezelfde organisatie te verbeteren? Ron zal een casus van een incident in Maastricht gebruiken om dit toe te lichten.

David van Valkenburg
David is na een operationele periode bij de Marine een aantal jaren werkzaam als incidentonderzoeker. Momenteel werkt hij bij de NS als incidentonderzoeker en human factors specialist. Hij onderzoekt samen met twee directe collega’s diverse incidenten op en rond het spoor. Bij deze onderzoeken staat het begrip local rationality altijd centraal, ofwel Waarom was het logisch om het zo te doen?
David zal ons meenemen in een case van de NS waarbij de begrippen WAI en WAD nadrukkelijk aanwezig zijn. Hiermee krijg je een inkijk in de realiteit van alledag die vaak ten grondslag ligt aan het verschil tussen de systeemwereld en de leefwereld. Hiermee krijg je ook inzicht in de manier waarop de incidenten bij NS worden onderzocht, hint: zij schrijven geen rapporten!

Back To Top
Zoeken