Skip to content

Uitslag ledenraadpleging klm cao 2018-2019

Beste leden,

 

Het bestuur van de NVLT is verheugd dat de leden voor het onderhandelingsresultaat voor de grond CAO hebben gestemd. Hiermee hebben de Luchtvaarttechnici aangetoond dat zij hun verantwoordelijkheid hebben genomen om KLM maar o.i. ook Air France-KLM naar een gezondere toekomst te willen brengen.

 

KLM heeft in het cao-protocol naar onze mening terecht aangegeven: “dat zij het grondpersoneel erkentelijk is dat zij op significante wijze hebben bijgedragen om KLM weer fit te maken”.

 

De structurele loonsverhoging van 2,5%, de verhoging vanuit het duurzame inzetbaarheidsbudget, en de verhoging vanuit de vereenvoudiging van het salarissysteem hebben voor de periode 2018-helft 2019 laten voor de leden een mooi financieel resultaat zien.

 

De NVLT is bovendien blij dat ook de waardering voor de Luchtvaarttechnici als beroep door de KLM wederom is gehonoreerd. De bijzondere bevoegdheid voor het uitoefenen van de verantwoordelijkheden van de luchtvaarttechnici, nl. het “vrijgeven van het vliegtuig na onderhoud”, verwoord in de zgn. Part-66 toelage wordt verhoogd.

 

Het gehele protocol is op de website van de NVLT te lezen. www.nvlt.org

 

Groet Robert Swankhuizen,

Back To Top
Zoeken